Person ved computer.

   

Moodle er Forsvarets nye digitale læringsplatform, der skal understøtte den enkeltes læringsforløb og øge brugervenligheden i fjernundervisningen og imødekomme de øgede krav om fleksibilitet i uddannelserne.

 

Det forventes, at alle vil kunne tilgå Moodle med MA-nr. og selvgenereret kodeord via Nem-ID i løbet af efteråret 2020.

 

Derudover forventes det, at Moodle kommer på FIIN i løbet af 2021.

 

ATutor og IceCore lukkes ultimo 2021

Moodle er udvalgt til at erstatte de to nuværende læringsplatforme på internettet ATutor og IceCore.

 

ATutor vil lukke ned, når alle kurser er overført til Moodle.
FAK Uddannelsescenter vil kontakte de ansvarlige kursusledere og i fællesskab med enheden lave en plan for uddannelse i, hvordan man overfører kurser til Moodle. Nærmere information om tid/sted forventes at tilgå september 2020.

 

Der følger nærmere information om IceCore i løbet af 2021.

 

Kan jeg komme i gang med Moodle nu? 

Moodle er nu tilgængeligt for medarbejdere på Forsvarsakademiet. Læs mere her.

 

Undervisere, som vil udvikle kurser i Moodle, kan allerede nu få adgang, således man kan begynde at oprette egne kurser.

 

Hvis du gerne vil i gang nu, skal du oprette en sag på www.fels.dk/felssupport/.

Uddannelsescentret

Drifts- og støtteafdelingen

Forsvarsakademiet


Uddannelse i Moodle

MJ Steffen Møller

Fiin: FAK-UC-05@MIL.DK

Telefon: +45 72 81 72 33

Mobil: +45 41 71 06 12

E-mail: smol@fak.dk 

 

FELS Support

www.fels.dk/felssupport/