[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

FAK Pædagogiske Udviklingsgruppe (FPUG) har lavet en beskrivelse af formalia for skriftlige akademiske opgaver som bliver skrevet på FAK. Blandt andet er det efter en større undersøgelse blevet besluttet at referencestilen Chicago skal anvendes, men at der er valgfrihed mellem de to understile ”author-date” og ”notes and bibliography”. På den måde tilgodeses de forskellige traditioner for referencer inden for FAK forskellige fagområder.
 
Beskrivelsen af formalia for skriftlige opgaver er tilgængelig her