Cyberværnepligtig

Foto: Forsvaret

MICS er et unikt samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet, og skal blandt andet styrke Forsvarets efterretningsvirksomhed og navigering på cyberdomænet.

 

Nyt trusselsbillede kræver nye kompetencer i Forsvaret

Med accelererende globalisering og digitalisering er der brug for et styrket handleberedskab i forhold til nye trusler på̊ fremtidens kampplads fysisk såvel som virtuelt. Derfor har vi i samarbejde med Syddansk Universitet udviklet den nye uddannelse Master in Intelligence and Cyber Studies (MICS).

 

Formålet med MICS er, at vi understøtter aktuelle og fremtidige operative behov. Samtidig styrker MICS Forsvarets viden på efterretnings- og cyberområdet i en sikkerhedspolitisk kontekst, og det styrker Forsvarets medarbejderes evne til at forstå og operere på fremtidens kampplads.

 

Ny master i cyber og efterretning

MICS indeholder både praksisorienteret ekspertise og et analytisk spor. MICS har fokus på at understøtte enhedernes behov for ny viden og kompetencer og leverer derfor relevant og tidssvarende læring, der kan kobles til praksis inden for de militære kerneområder.

 

MICS opbygger kompetencer gennem to specialiseringsspor: efterretning og cyber.

 

Der vil der være fokus på en styrket faglighed indenfor efterretning- og cyberanalyser, herunder hybrid krigsførsel gennem klassisk og ny teori samt forskning i intelligence- og cyberstudier. Derudover vil MICS tilføre Forsvaret en styrket forståelse af politiske, juridiske og etiske problemstillinger med praksisnære studier og opgaver, der inddrager Forsvarets operative virkelighed.

 

Uddannelsen er målrettet personer, der enten er civilt eller militært ansat i Forsvaret og har erfaring fra efterretnings- eller cyberområdet. MICS er oplagt som uddannelsesmæssigt grundlag for medarbejdere, der arbejds- eller interessemæssigt beskæftiger sig med områderne, og MICS skal være med til at videreudvikle Forsvarets indsats på området.  

 

Unikt samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet

MICS består af moduler, som er udviklet af både Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet. Tilsammen besidder vi både praksisnærhed og strategisk udsyn, der gør uddannelsen helt unik.

 

Uddannelsen udbydes første gang til september 2021

MICS forløb

Læs mere om modulerne på SDUs hjemmeside her.

 

Det praktiske

Uddannelsen gennemføres på to til fire år. Den er fleksibelt sammensat af forskellige moduler, så det meste af uddannelsen kan tages ved siden af den studerendes arbejde. Der er imidlertid også tilstedeværelsesdele – enten fysisk eller via digital undervisning – hvor den studerende skal være tilstede. Antallet af dage veksler lidt alt efter sammensætning af moduler og valgfag, men forventes at ligge i størrelsen omkring 40 dage over to år. Studerende kan i øvrigt tage hele uddannelsen eller studere enkeltfag.

 

Fleksibilitet

 • Toårig master kan gennemføres på op til fire år.
 • Onlineundervisning og valgfag.
 • Enkeltmoduler eller en fuld master.
 • Samlæsning med Master i Militære Studier på enkelte moduler.

 

Om Master i Intelligence og Cyber Studier

Fokusområder

 • Styrke faglighed indenfor efterretning- og cyberanalyser, herunder hybrid krigsførsel gennem klassisk og ny teori samt forskning i intelligence- og cyberstudier.
 • Understøtte aktuelle og fremtidige operative behov i Forsvaret.
 • Styrke Forsvarets efterretningsvirksomhed.

 

 

Ansøgning og optagelse

Hvem kan søge? MICS er tiltænkt personer, der enten er civilt eller militært ansat, og har erfaring fra efterretnings- eller cyberområdet i Forsvaret. MICS er tiltænkt personer med en teknisk, samfundsfaglig såvel som humanistisk baggrund — for på MICS er analyse og praksis i centrum.

 

Det forventes, at man har en niveau 6 uddannelse (bachelor/diplom) samt to års relevant tjeneste. Dog er en realkompetencevurdering en mulighed ved manglende akademisk baggrund.

 

Er du ansat i Forsvaret?

Så kan du søge en særlig pulje af kompetencemidler

I en treårs pilotperiode kan 10 studerende fra Forsvaret tildeles kompetencemidler fra en særlig pulje til gennemførelsen af uddannelsen. Normalpris for gennemførelse af uddannelsen er 175.000 DKK

 

Du søger kompetencemidler ved at sende din ansøgning til FAK-KTP-MICS@mil.dk eller via fiin på FAK-KTP-MICS@fiin.dk.

 

Dokumentation fra ansøger (KLASSIFICERET op til TTJ)

Følgende dokumentation skal som minimum fremsendes med ansøgningen:

 

 • Seneste FOKUS, gerne målrettet ansøgningen.
 • CV, klassificeret op til TTJ.
 • Motivation for ansøgningen, maksimalt én side.
 • Uddannelsesbevis/karakterblad for adgangsgivende uddannelse (niveau 6 eller højere).
 • Uddannelsesbevis/karakterblad for anden relevant uddannelse.

 

Ved videresendelse til SDU vil FAK for visse ansøgere med øget behov for sikkerhed lade ovenstående erstatte af en erklæring om ansøgers kvalifikationer.

 

Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren eller dokumentation så kontakt FAK-KTP-MICS.

 

Ansøgningsfrist internt i Forsvaret med kompetencemidler: 15. april 2021

 

Kriterier for udvælgelse

Følgende vægtes i vurderingen af den enkelte studerende, der ønsker uddannelsen eller enkeltfaget betalt:

 

 • Chefpåtegning eller øvrig dokumentation af, at ansøgeren varetager en operativt central funktion inden for intelligence eller cyber i Forsvaret.
 • Erfaring med arbejdsopgaver inden for intelligence eller cyber.
 • Motiveret begrundelse for ønske om fremtidigt karriereforløb inden for intelligence eller cyber i Forsvaret.
 • Ansøgere til den fulde uddannelse prioriteres før enkeltfagsstuderende.

Ansøgere vil få svar på deres ansøgning senest den 7. maj via e-mail.

 

Alle ansøgere skal selv søge om optagelse på uddannelsen hos SDU. For visse ansøgere med øget behov for sikkerhed sker dette dog ved en erklæring fra FAK til SDU om ansøgers kvalifikationer.

 

Ekstern ansøgningsfrist: 1. juni 2021.

Hvis du er ansøger udenfor Forsvaret, kan du læse mere på SDU’s hjemmeside her.

 

Opstart: September 2021

 

Pris for fuld master: 175.000 DKK eksklusiv udgifter til litteratur, forplejning og evt. ophold på internat. Finansieres af den studerende selv eller dennes arbejdsgiver. Der tilbydes kompetencemidler til udvalgte interne ansøgere fra Forsvaret efter ansøgning.

Sidst opdateret 11. februar, 2021 - Kl. 12.42