Foto med danske soldater under Talebans månedlange belejring af Musa Qala i august 2006, hvor soldater fra spejdereskadronen ved Bornholm holdt stillingen. ISAF hold 1's udsendelse til Helmandprovinsen

Foto: Forsvaret

Modulet henvender sig til både militære og civile aktører med ønske om at styrke den organisatoriske evne til at opsamle og udnytte operative erfaringer. Med udgangspunkt i teorier om organisatorisk læring, metoder for dataindsamling samt NATOs guidelines for Lessons Identified & Lessons Learned-processer præsenteres deltagerne for konkrete redskaber til erfaringsudnyttelse, herunder dagbogsoptegnelser, interviews, observationer, hjelmkameraoptagelser og strukturerede databaser, samt en række relevante cases fra både den militære og den beredskabsfaglige verden. F.eks. vil vi sammen undersøge læringsprocesser fra Afghanistan, flodbølgen i Karatfjorden i Grønland i 2017 og jernbaneulykken på Storebæltsbroen i 2019, ligesom vi vil diskutere, hvordan Søværnet opsamlede og udnyttede erfaringerne fra den norske fregat Helge Ingstads forlis i 2018.

 

Modulet gennemføres som en studiekreds og tager i høj grad udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med læring fra operationer og indsatser i militære og beredskabsfaglige organisationer, hvorfor aktiv deltagelse forudsættes og forventes. Al undervisning, syndikatarbejde og eksamen foregår digitalt uden tilstedeværelse og vil bestå af dels selvstændig læsning og research, dels online diskussioner og gæsteforelæsninger.

 

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig opgave på 8-10 sider, hvor teori og litteratur fra modulet anvendes til at gennemføre et eksempel på operativ erfaringsudnyttelse ud fra en selvvalgt case. Op til tre deltagere kan anmode om at skrive opgaven sammen omkring samme case. Intern censur med karakter. Intet mundtligt forsvar.

Moduloplysninger

5 ECTS = ca. 137,5 timers belastning

1.600 kr.

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Sidst opdateret 2. maj, 2022 - Kl. 14.43