Formål

Modulet beskæftiger sig med brug af information som våben og magtinstrument i moderne krige og konflikter. Den studerende får indsigt i konkrete militære informationsdiscipliner samt Information Warfare i krigs- og fredstid. Ligeledes får den studerende en forståelse for informationsmiljøets karakteristika og dynamikker samt dets implikationer for militære operationer og det omgivne strategiske miljø.

 

Forudsætninger

Studerende på Master i militære studier (MMS) og kvalificerede enkeltmodulansøgere. MMS-studerende vil have prioritet, men kvalificerede enkeltmodulstuderende kan deltage. Bemærk krav om sikkerhedsgodkendelse (TTJ).

 

Læringsudbytte

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

  • Have viden om information som magtinstrument og Information Warfare samt de vigtigste militære informationsdiscipliner.
  • Have viden om mediers og sociale mediers rolle i moderne krig og konflikt.

 

Færdigheder

  • Kunne analysere informationsmiljøet og informationsmæssige implikationer for militære operationer.
  • Kunne analysere andre aktørers informationsaktiviteter og propagandaprodukter, inkl. reflektere over målgruppe(r).

 

Kompetencer

  • Selvstændigt reflekterer over og diskutere spørgsmål relateret til anvendelsen af information som våben og magtinstrument i konflikt og krig.
  • Udarbejde selvstændige vurderinger af informationsmiljøet og informationsaktiviteter i en konflikt eller krig.

 

Indhold

Modulet indeholder følgende temaer:

 

  • Generel kommunikationsteori, propaganda i et historisk perspektiv, karakteristika ved det globale informationsmiljø.
  • Information i militær sammenhæng: Strategisk kommunikation, informationsoperationer og psykologiske operationer; relaterede discipliner som cyber og efterretning.
  • Informationskrig i fredstid: Moderne propaganda, desinformation, sociale medier, hybride trusler, modforanstaltninger.

 

Temaerne bliver understøttet af cases og inddragelse af aktuelle eksempler.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet er opdelt i en indledende onlinedel (seks uger) samt et tilstedeværelsesmodul (fem dage).

 

Onlinedelen består primært af selvstudie, dog med tre onlineseancer med ca. to ugers mellemrum; der afholdes et opstartsseminar på op til tre timer, mens de to øvrige onlineseancer er af ca. en times varighed.

 

I løbet af onlinedelen skal den studerende aflevere en kort refleksionsopgave på 100 ord og en midtvejsopgave på ca. to sider.

 

Tilstedeværelsesdelen afvikles som internat.

 

Modulet gennemføres primært på dansk. Størstedelen af litteraturen og nogle forelæsninger er på engelsk.

 

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Type: Individuel skriftlig eksamensopgave (10 sider à 2.400 tegn inkl. mellemrum plus/minus 10%).

Sprog: Dansk eller engelsk.

Forudsætninger: Godkendt midtvejsopgave på ca. to sider.

Karakter: 7-trins-skala.

Censur: Ekstern.  

 

Øvrige bemærkninger

Onlinedelen af modulet begynder i uge 38. Tilstedeværelsesmodulet finder sted i uge 45 (mandag til fredag) på Svanemøllen Kaserne. Der vil i løbet af tilstedeværelsesmodulet forekomme selvstudie og/eller opgaver uden for daglig tjeneste.

Moduloplysninger

Februar 2021

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile. Sikkerhedsgodkendelse er påkrævet (DNK TTJ).

 

Se også pkt. forudsætninger.

Min 10 – max 30

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point

10 ugers deltidsstudie

Kursus start og slutdato samt datoer for tilstedeværelse fremgår af uddannelsesskitsen

Eksterne deltagere: 5.000kr

Forsvarsakademiet

Ryvangs Allé 1

2100 Kbh. Ø

SPKONS Jeanette Serritzlev,

Institut for Militære Operationer

E-mail: jese@fak.dk

Tlf.: +45 72 81 73 67

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

Sidst opdateret 27. maj, 2021 - Kl. 14.06