NATO er i færd med afprøve, for senere at indføre Comprehensive Operational Planning Directive (COPD) som ny metode for den militære planlægningsproces. Dette kursus giver deltagerne kendskab til planlægning af militære operationer ud fra denne nye planlægningsmetode i NATO.

Kurset gennemgår bl.a. fire væsentlige nye facetter i planlægningsprocessen:

  • COPD er helhedsorienteret og rettet mod en kompleks virkelighed.
  • COPD er konvergerende mod samme sluttilstand.
  • COPD skaber sammenhæng i planlægningen mellem føringsniveauerne
  • COPD skaber rum for samarbejde, råderum og handlefrihed.

Kursusoplysninger

5 dage
 
 

Kursus udbydes kun efter direkte aftale med Institut for Militære Operationer.

Forudsætningen for gennemførelse er kendskab til planlægning på operativt eller højere taktisk niveau.

Forsvarsakademiet
Institut for Militære Operationer 

E-mail: imo-21@fak.dk
Tlf: +45 3915 1232

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 11.02