Kommandør John Boye Rasmussen

Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

John Boye Rasmussen, der tidligere har tjent som vicedirektør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt vicechef ved Arktisk Kommando, overtager rollen efter kommandør Christian Rune, som har haft en lang og distingveret karriere ved søværnets operative enheder og de seneste 11 år ved Forsvarsakademiet.

 

Til stede ved paraden var stabens medarbejdere og chefer samt skole- og institutchefer. Kontreadmiral Henrik Ryberg, tidligere chef for Forsvarsakademiet og nuværende chef for Søværnskommandoen, deltog også i begivenheden.

 

Afsked med kommandør Christian Rune

Ceremonien blev indledt med en tale af chefen for Forsvarsakademiet, generalmajor Flemming Mathiasen, som takkede Christian Rune for hans dedikation og lederskab: "Du har været vidne til og en stærk bidragsyder til at bygge det Forsvarsakademi, vi har i dag."

 

Flemming Mathiasen lagde vægt på Christian Runes bidrag til blandt andet moderniseringen af Forsvarsakademiet med implementeringen af kvalifikationsrammen for livslang læring, professionalisering af de akademiske discipliner, inkorporering af officersskolerne og senere sergentskolerne. Derudover lagde Flemming Mathiasen vægt på Christian Runes distingverede karriere ved søværnets operative enheder gennem de seneste 42 år.

 

Stabchef kommandør John Boye Rasmussen

Flemming Mathiasen bød derefter velkommen til John Boye Rasmussen. Han lagde vægt på den udvikling, der ligger foran Forsvarsakademiet, med den forventede skalering af Forsvarsakademiets uddannelser, og udtalte samtidig: "Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med dig i de kommende måneder og år om, hvordan vi viderefører Forsvarsakademiets opgaveløsning."

 

John Boye Rasmussen tog derefter ordet og adresserede forsamlingen, hvor han delte sine tanker om fremtiden ved Forsvarsakademiet. På et bagtæppe af Ruslands krig i Ukraine og konfrontationen med NATO forklarede han sit syn på Forsvarsakademiets rolle: "Forsvaret skal være troværdig i NATO, vi skal være troværdige i vores afskrækkelse, og i den situation har Forsvarsakademiet en nøglerolle." Han kaldte samtidig Forsvarsakademiet for en ”supermuskel", som er essentiel for at Forsvaret kan løfte sin opgave i fred, krise og krig.

 

Arrangementet blev afsluttet med en reception, hvor deltagerne havde mulighed for at udveksle hilsner, sige tak til Christian Rune og ønske John Boye Rasmussen held og lykke i sin kommende rolle.