Produktionsdato: 14. nov. 2021

Fotograf: Steffen Fog

Inspektionsfartøjet Lauge Koch under øvelsen Arctic Light i 2021. Øvelsen træner Arktisk Beredskabsstyrkes evne til at samarbejde under naturkatastrofer. Foto: Steffen Fog.

"Situationen i Arktis er på nuværende tidspunkt præget af et sikkerhedsdilemma," indledte adjunkt Marc Jacobsen sit oplæg til Forsvarsakademiets seminar om Arktis og det ydre rum.

 

Seminaret fandt sted den 10. maj 2023 og fokuserede på, hvordan Arktis og det ydre rum er forbundet både militært og civilt. Seminaret var organiseret af Center for Arktiske Sikkerhedsstudier og Center for Luft- og Rumoperationer.

 

Satellitter forbinder Arktis med det ydre rum og skaber uundværlig viden for Forsvaret. De er eksempelvis helt centrale for, at Danmark kan øge sin overvågning i Arktis. Seminaret bød derfor på oplæg om, hvad vi bør være opmærksomme på, når det forværrede forhold til Rusland ændrer de sikkerhedspolitiske dynamikker.

 

Blandt oplægsholderne var Michael Byers, Kevin Jon Heller, Kristian Søby Kristensen, Jakob Clod Asmund og Marc Jacobsen. Undervejs stillede de hver skarpt på emner som Forsvarets brug af rummet, Ukrainekrigens betydning for sikkerheden i Arktis og Danmarks rolle i arktisk sikkerhedspolitik. Charlotte Flindt Pedersen modererede seminaret.

 

Som seminarets hovedtaler kædede Professor Michael Byers fra The University of British Columbia de to områder sammen og styrkede vores forståelse af, hvordan både samarbejde og konflikt i Arktis og rummet på flere måder er nært relaterede. Flere af pointerne findes i hans nye bog 'Who Owns Outer Space?', som er frit tilgængelig via Cambridge University Press.

 

I videoen kan du se eller gense webinaret i din fulde længde. Seminaret foregik på engelsk.

Oplægsholderne debatterede desuden det forværrede samarbejdsklima, hvor relationerne mellem Rusland på den ene side og de syv øvrige arktiske stater på den anden side er kraftigt forværret på grund af invasionen af Ukraine.

 

Som flere pointerede undervejs, har det resulteret i, at samarbejdet i Arktisk Råd nu foregår på meget lavt blus. Tidligere på måneden blev formandskabet af Arktisk Råd overdraget fra Rusland til Norge. Om to år overtager Kongeriget Danmark formandskabet.

 

Du kan følge med på hjemmesiden for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet, hvor der løbende bliver annonceret nye, lignende arrangementer. Center for Arktiske Sikkerhedsstudier leverer forskningsbaseret viden og uddannelse om de sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer, som Kongeriget og Forsvaret står over for, grundet den øgede interesse i det arktiske område.

Panelet bestod af:

Michael Byers, professor ved University of British Columbia.

 

Kevin Jon Heller, professor i international ret og sikkerhed ved Center for Militære Studier, Københavns Universitet.

 

Kristian Søby Kristensen, centerchef og seniorforsker ved Center for Militære Studier, Københavns Universitet.

 

Jakob Clod Asmund, militæranalytiker ved Center for Luftoperationer, Forsvarsakademiet.

 

Marc Jacobsen, ph.d. i international politik og adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet.

 

Charlotte Flindt Pedersen, direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab, modererede seminaret.