Danske F16-kampfly og svenske JAS 39 Gripen-kampfly på træning i Danmark og Sverige

Danske F16-kampfly og svenske JAS 39 Gripen-kampfly træner sammen for at styrke det nordiske forsvarssamarbejde om nationernes særskilte suverænitetshåndhævelse og overvågning i luften. Foto: Forsvaret.

Forskning og udvikling skaber fundamentet for Forsvarsakademiets uddannelser. For at styrke og udvikle den militære profession gik Forsvarsakademiet i 2018 sammen med tre militære institutioner i Norden om at skabe et tidsskrift, der er dedikeret til den militære profession.

 

Resultatet blev tidsskriftet Scandinavian Journal of Military Studies.

 

Den 30. til 31. august 2023 samler parterne bag tidsskiftet for første gang forskere, militæranalytikere og praktikere til konference i Stockholm under overskriften ’Nato i Norden’. Formålet er at styrke vidensdelingen på tværs af landegrænser, fagområder og institutioner.

 

Ifølge Henrik Breitenbauch, dekan ved Forsvarsakademiet, skal konferencen bidrage med ny viden om Natos betydning i Norden.

 

”Konferencen sætter fokus på et åbenlyst brændende spørgsmål. Det gælder både operativt, praktisk og strategisk. Konferencen skal derfor skabe ny viden, om hvor alliancen i den nærmeste fremtid bevæger sig hen i vores geografiske område, hvilket er yderst vigtig viden for Danmark,” siger han.

 

Samme forventninger har Peter Tillberg, leder af netværket Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society og medarrangør af konferencen.

 

”Der vil blive præsenteret og diskuteret aktuelle problemstillinger og problemområder inden for forskellige aspekter af militærprofessionen og i forhold til Nato under konferencen. De møder og samtaler, der vil finde sted, er værdifulde for fremtiden, og mit håb er, at det vil føre til nye forskningsprojekter og vigtige samarbejder mellem forskere i den nordlige del af Europa,” siger han.

 

Viden styrker undervisning og den praktiske hverdag

Scandinavian Journal of Military Studies udgiver både forsknings- og praksisorienterede artikler, der dækker emner fra hele det militære område. Tidligere artikler har blandt andet handlet om de danske Seariders scenarietræning, wargaming og atomvåbenpolitik i en ny geopolitisk tidsalder.

 

For Forsvarsakademiet har tidsskriftet været med til at skabe et forum, hvor forskere og militæranalytikere kan dele data og indsigt med deres samarbejdspartnere, forklarer Henrik Breitenbauch.

 

”Forsvarsakademiet har valgt at understøtte Scandinavian Journal of Military Studies, fordi der inden dets oprettelse manglede et forum, hvor forskere og militæranalytikere kunne udgive artikler til en skandinavisk publikum og drøfte problemstillinger, som er særligt relevante for mindre lande, der på trods af deres størrelse stadig har et teknisk og organisatorisk avanceret forsvar, der skal håndtere de samme problemer, men på en anden måde end de store landes forsvar skal,” siger han.

 

Ifølge dekanen er det forum i sidste ende med til at styrke undervisningen på Forsvarsakademiet og bidrager med viden til hverdagen i Forsvaret.

 

”Scandinavian Journal of Military Studies er skabt i Forsvarets ånd. Den viden, der produceres og udgives i tidsskiftet, kan derfor enten omsættes til konkret beslutningstagning for praktikere, til tekster og forskning eller bruges i den undervisning, vi leverer på Forsvarsakademiet og på alle niveauer i Forsvaret,” uddyber han.

 

Samarbejde i vækst

Scandinavian Journal of Military Studies er skabt i samarbejde mellem Försvarshögskolan (SE), Forsvarets Høgskole (NO), Center for Militære Studier (DK), forskningsnetværket Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society og Forsvarsakademiet (DK). Ifølge det svenske netværkets leder, Peter Tillberg, kan der være grund for at udvide samarbejdet yderligere.

 

”Jeg ser stor værdi i et fortsat udvidet samarbejde inden for tidsskriftet. Kernen i Scandinavian Journal of Military Studies er de videnskabelige artikler, men vi har brug for andre aktiviteter som et supplement. Konferencen i august er et eksempel på sådan en aktivitet. På sigt vil det også være godt for tidsskriftet, hvis vi skaber et dybere samarbejde med andre vestlige lande i vores del af verden,” siger han.

 

Seneste udgivelser

Scandinavian Journal of Military Studies publicerer løbende artikler og til tider som en del af en større særudgivelse. 2022 bød blandt andet på særudgivelser om:

 

Øvelser og wargaming i professionel militæruddannelse
Gæsteredaktør: Carsten F. Roennfeldt, Norwegian Defence University College/Norwegian Military Academy.
Med artikler af: Carsten F. Roennfeldt, Peter Perla, Tom Mouat, Håvard Fridheim, Kjetil Enstad, Mass Soldal Lund, Daniel E. Helgesen, Bjørn Anders Hoffstad Reutz, Vårin Alme, Adeline Hvidsten, Anne Marie Hagen, Dagfinn Vatne, Mona Guttelvik, Alf Christian Hennum, Stein Malerud, Karsten Bråthen, Per-Idar Evensen, Svein Erlend Martinussen, Marius Halsør og Dan Helge Bentsen

 

Ukraine - En ny tidsalder for krigsførelse?
Med artikler af: Per Skoglund, Tore Listou, Thomas Ekström, Kristin Ljungkvist og Naman Karl-Thomas Habtom

 

Militær strategi
Gæsteredaktør: Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet og Center for krigsstudier ved Syddansk Universitet.
Med artikler af: Peter Viggo Jakobsen, Mikkel Storm Jensen, Troels Burchall Henningsen, Jan Werner Mathiasen og Anja Dalgaard-Nielsen

Som journal manager for Scandinavian Journal of Military Studies har Jens Bjering fulgt tidsskiftets udvikling gennem årene. Ifølge ham har tanken med tidsskiftet altid været at give flest mulige mennesker adgang til militærfaglig viden. Blandet andet derfor ligger alle publikationerne gratis tilgængeligt på tidsskriftets hjemmeside, som han selv pointerer.

 

Derfor ser han også grundlag for, at tidsskriftet i de kommende år udvider netværket og arrangerer flere aktiviteter på tværs.

 

”For at styrke vidensdelingen fokuserer Scandinavian Journal of Military Studies nu på at skabe et endnu bedre netværk på flere niveauer. Fordi tidsskriftet nu har etableret et stort og robust netværk i Skandinavien, kan vi i højere grad fremover trække på de interne kræfter og eksempelvis afholde workshops, seminarer og andre aktiviteter for ph.d.-studerende. Konferencen til august bliver derfor begyndelsen på flere aktiviteter, som skal tjene det formål,” udtaler han.

 

Viden skal være tilgængelig på flere niveauer

Fokus for den kommende konference er Sveriges og Finlands mulige medlemskab af Nato og den fremtidige sikkerhedssituation i området omkring Østersøen. Undervejs vil konferencen desuden byde på oplæg om blandt andet militær strategi og praksis, teknologisk harmonisering og fremtidens rolle for nordisk forsvar.

 

Samarbejde med svensk forskningsnetværk

Det svenske forskningsnetværk blev grundlagt i 2011 og har siden arbejdet på at mindske kløften mellem teori og praksis inden for emner som militær ekspertise og civil-militære relationer.

 

Netværket bygger på princippet om, at forskning i den militære organisation og på tværs af disciplinære grænser resulterer i vigtig, demokratisk indflydelse. Derfor består netværket af forskere og studerende fra forskellige universiteter, institutioner og forskningsområdet.

 

Sammen med Scandinavian Journal of Military Studies er Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society konferencens officielle vært.

For Peter Tillberg har konferencen et særligt formål.

 

”Det handler om at præsentere den viden, der produceres, og gøre den tilgængelig på forskellige måder. Vi bidrager for at udvide arenaen for dialog og erfaringsudveksling mellem forskere og praktikere. Det sker desuden sammen med de øvrige partnere bag tidsskriftet,” siger han.

 

På samme måde ser dekan Henrik Breitenbauch konferencen som en mulighed for skabe ny viden, som først og fremmest skal komme Forsvaret til gode.

 

”Konferencen vil forhåbentlig resultere i at bedre netværk, hvor der produceres ny viden til gavn for Forsvaret, hele forskningsmiljøet i Skandinavien og Nato,” siger han.

 

I anledningen af konferencen planlægger Scandinavian Journal of Military Studies at udgive en særudgave af tidsskriftet med fokus på de nordiske lande og Nato.

Deltag i konferencen

Konferencen er for forskere, chefer, ph.d.-studerende og praktikere, der beskæftiger sig med den militære profession. Det er gratis at deltage.

 

Tema: Nato i Norden

Ansøgningsfrist: 14. april 2023

Dato: 30. til 31. august 2023

 

Læs om tilmelding