Michael Gerhard Landmark

"Jeg vil lægge vægt på at fastholde og udvikle et uddannelsesmiljø på Søværnets Officersskole, der inspirerer til faglig og personlig udvikling samt refleksion," udtaler Michael Gerhard Landmark i forbindelse med sin tiltrædelse.

Jens Bjørnsteen, der siden november 2017 har været chef for Søværnets Officersskole, pensioneres ved udgangen af april måned og afløses af Michael Gerhard Landmark.

Michael Gerhard Landmark kommer fra en stilling som chef for operationsafdelingen i Arktisk Kommando. I forbindelse med chefskiftet udnævnes Michael Gerhard Landmark til kommandør.

”Jeg er stolt over at blive chef for Søværnets Officersskole, der gennem mere end 320 år har uddannet officerer til det danske søværn, og som med Søværnets Sergentskole underlagt nu også uddanner befalingsmænd. Jeg vil lægge vægt på at fastholde og udvikle et uddannelsesmiljø på Søværnets Officersskole, der inspirerer til faglig og personlig udvikling samt refleksion. Vi skal sikre, at uddannelsen bibringer kommende officerer og befalingsmænd viden, færdigheder og holdninger, der understøtter god ledelse samt evnen og viljen til at operere, kæmpe og vinde,” udtaler Michael Gerhard Landmark i forbindelse med sin tiltrædelse.

Michael Gerhard Landmark har en alsidig karriere fra Søværnet og på værnsfælles niveau i Danmark og udlandet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været skibschef for fregatterne NIELS JUEL og IVER HUITFELDT. Med sin seneste stilling ved Arktisk Kommando har han været med til at sikre, at kommandoen løste sin opgave med at overvåge og beskytte Danmarks arktiske territorier.

”Michael Gerhard Landmarks mange års erfaring i Søværnet samt hans dybe forståelse for Forsvarets strategier og operationelle metoder gør ham til en ressourcestærk og værdifuld chef for Søværnets Officersskole. På Forsvarsakademiets vegne vil jeg derfor byde Michael Gerhard Landmark varmt velkommen. I den anledning vil jeg også sige tak til Jens Bjørnsteen for sin fremragende indsats for skolen, for Forsvarsakademiet og ikke mindst gennem en lang karriere i Forsvaret,” udtaler Christian Rune, fungerende chef for Forsvarsakademiet.

Fredag den 28. april markeres chefskiftet med en parade ved Søværnets Officersskole på Svanemøllens Kaserne.