Ny CH FAK 1

Foto: Christian Sundsdal, Forsvarsakademiet

En leder med solid operativ erfaring til at stå i spidsen for Forsvarsakademiet. Med de flotte ord præsenterede forsvarschef, general Flemming Lentfer, Forsvarsakademiets nye chef, generalmajor Flemming Mathiasen ved en kommandoindsættelse på Svanemøllens Kaserne denne fredag formiddag.

 

Da Flemming Mathiasen kort efter tog ordet foran medarbejdere og kadetter, understregede han først og fremmest Forsvarsakademiets vigtige rolle i at skabe uddannelse, forskning og udvikling, som styrker Forsvarets operative evner både i Danmark og ude i verden:

 

”Forsvarsakademiet er med ansvaret for de militære uddannelser en hjørnesten i opbygningen og udviklingen af Forsvarets samlede operative kapacitet. Uddannelsen af Forsvarets og Beredskabsstyrelsens officerer og befalingsmænd er en afgørende forudsætning for, at Forsvaret også fremover kan løfte de operative udfordringer, Danmark kommer til at stå overfor.”

 

Han tilføjede: ”Det høje faglige niveau, som danske befalingsmænd og officerer er anerkendt for, kommer ikke af held eller tilfældigheder, men af Forsvarsakademiets vedvarende fokus på operative og ledelsesmæssige kompetencer.

Ny CH FAK 2

Foto: Christian Sundsdal, Forsvarsakademiet

Et usikker omverden stiller store krav til uddannelser

Flemming Mathiasen kommer fra stillingen som chef for NATO’s Multinational Division North i Letland, hvor han de sidste fire år har været med til at sikre stabilitet og fred i og omkring de baltiske lande i tilfælde af trusler eller angreb.

 

Det er netop udsigten til fortsat ustabilitet og konflikt på europæisk jord samt det politiske ønske om opbygningen af et større og mere robust Forsvar, som Forsvarsakademiet fortsat vil have fokus på, fortalte Flemming Mathiasen:

 

”Den alvorlige sikkerhedssituation i Europa taler sit eget tydelige sprog, og vi er alle vidner til krigen i Ukraine. Ansvaret for at udvikle de militære uddannelser stiller derfor store krav til Forsvarsakademiets opgaveløsning.”

 

Han tilføjede: ”Vi skal kunne skalere uddannelserne i takt med øget indtag, og vi skal sikre, at befalingsmænd og officerer oplever den professionsdannelse og får den faglige dybde, der gør, at de i fremtiden som chefer og ledere kan videreføre Forsvarets udvikling og tage ansvar for at gennemføre de operationer, der måtte blive behov for.”

 

Alsidigt operativt CV

De første år af sin karriere tilbragte Flemming Mathiasen ved Prinsens Livregiment i Viborg, først som delingsfører og senere som chef for regimentets kampvognseskadron. Siden har han blandt andet været bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde og chef for Danske Division samt været udsendt som øverstbefalende for det danske kontingent i Afghanistan i 2010, hvor han blandt andre opgaver førte den danskledede kampgruppe i Helmand-provinsen.