Opstillede flag til NATO MDO konference

Konferencen i København er en del af NATO’s arbejde, der skal sikre, at Alliancen i fremtiden kan imødegå trusler i alle domæner. Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

NATO og Forsvarsakademiets Institut for Militære Operationer samlede næsten 400 internationale militære ledere, forskere og repræsentanter fra forsvarsindustrien til en konference i København for at drøfte nationernes implementering af NATO’s nye koncept for multidomæne operationer.

 

Multidomæne operationer dækker over NATO’s tilgang til krigsførelse, hvor forsvarsalliancen opbygger et integreret samspil på tværs af de fem militære domæner; land, sø, luft, rummet og cyberspace. MDO-konceptet, der oprindeligt blev udviklet i USA, fokuserer på at nedbryde de traditionelle siloer mellem de fem domæner og fremme samarbejde, integration og informationsdeling på tværs, hvor synergieffekter mellem domænerne skal skabe en militær overlegenhed.

 

MDO giver mulighed for hurtigere og mere koordinerede militære operationer, der kan forvirre og overvælde fjenden ved at udnytte synergieffekter mellem domænerne.

 

Konferencen i København er således en del af arbejdet, der skal sikre, at NATO i fremtiden kan imødegå trusler i alle domæner og miljøer – på tværs af konkurrence, krise og konflikt.

 

Et paradigmeskift for NATO

I fremtiden ønsker NATO at kunne orkestrere sine militære aktiviteter på tværs af alle operative domæner og miljøer og synkronisere domænerne med ikke-militære aktiviteter. Dette samspil gør det muligt for forsvarsalliancen at skabe ønskede strategiske effekter i tid og rum. Derudover udnytter konceptet nye teknologier og de omfattende datamængder, der florerer på en moderne kampplads, til at træffe bedre og hurtigere beslutninger.

”Som verden ser ud i dag, har vi i akut behov for at udvikle og implementere multidomæne-konceptet for at stå stærkere end vores modstandere,” sagde general Philippe Lavigne, der er chef for NATO’s strategiske udviklingskommando ”Allied Command Transformation”.

 

Den udmelding deler Forsvarsakademiets chef, generalmajor Flemming Mathiasen: ”At lykkes med multidomæneoperationer kræver, at vi bruger kritisk tænkning, og det er vanskeligt at se en bedre mulighed for at skabe netop det, end når man samler næsten 400 mennesker fra 25 partnernationer i NATO, som alle er optaget af at udvikle MDO-konceptet.”

Chefen for NATO’s Allied Command Transformation, general Philippe Lavigne

”Vi får brug for nye kompetencer til at håndtere fremtidens udfordringer,” udtaler chefen for NATO’s Allied Command Transformation, general Philippe Lavigne. Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

Uddannelse binder det hele sammen

Eftersom MDO-konceptet kan tage alle potentielle værktøjer inden for krigsførelse og diplomati i brug, stilles der store krav til de mennesker, der skal kæmpe og træffe beslutninger i et multidomæne-miljø. Derfor bliver udviklingen af nye kompetencer og uddannelse afgørende for at nå i mål, siger Philippe Lavigne:

 

”Talentudvikling og hele det menneskelige element i MDO er så vigtigt, og vi får brug for nye kompetencer til at håndtere fremtidens udfordringer.”

Generalmajor Flemming Mathiasen til NATO MDO konference

Forsvarsakademiets chef, generalmajor Flemming Mathiasen forventer, at multidomæne operationer vil stille store krav til Forsvarets organisationer, doktriner og brugen af ny teknologi: ”Uddannelser skal få de tre ting til at hænge sammen.” Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

Ifølge Flemming Mathiasen skal Forsvarsakademiet sammen med Forsvarets ledelse og værn inden længe se på, hvordan MDO-konceptet bedst muligt kan indgå i uddannelserne:

 

”Multidomæne operationer kræver, at vi dels formår at udvikle vores organisationer til at arbejde mere på tværs, dels at vores doktriner udvikler sig, og dels at vi bruger ny teknologi. Det, der skal få de tre ting til at hænge sammen, er de uddannelser, som Forsvarsakademiet leverer til de mange dygtige medarbejdere, som skal beskæftige sig med multidomæne operationer i en operativ sammenhæng.”

 

Læs mere om multidomæne operationer

Er du ansat i Forsvaret kan du følge med i Forsvarsakademiets arbejde med MDO på ForsvarsInfo 

 

Du kan også følge med på FIIN ved at søge på ’MDO’

Forsvarsakademiet som videnscenter for MDO

Ifølge NATO bliver multidomæne operationer et decideret paradigmeskifte for Alliancen. Som nævnt rækker konceptet langt ud over det klassiske værnsfælles samarbejde mellem styrker til lands, til vands og i luften støttet af cyberoperationer og satellitter, men inddrager løbende andre samarbejdspartnere så som medlemslandenes civile sektorer, forskningsinstitutioner og forsvarsindustrier.

Thomas Funch Pedersen, oberst og chef for Institut for Militære Operationer

”MDO er et meget ambitiøst koncept, der potentielt får indflydelse på alle aspekter af det danske forsvar,” fortæller Thomas Funch Pedersen, oberst og chef for Institut for Militære Operationer. Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet er Forsvarets videnscenter indenfor militære operationer og er en af hovedkræfterne bag konferencen i København. "Vores arbejde med MDO har til formål at sikre, at vi både udvikler vores uddannelser til fremtidens behov og støtter Forsvarets arbejde med implementering af MDO konceptet," fortæller institutchef, oberst Thomas Funch Pedersen:

 

”Konferencen samler mange af NATO’s øverste chefer, militære og civile eksperter samt forsvarsindustrien for at drøfte, hvordan vi implementerer multidomæne-konceptet. Det giver en super god ramme for de danske deltagere – både Forsvaret og forsvarsindustrien - til at dele viden, opbygge et internationalt netværk og blive inspireret til at arbejde med den nationale implementering af MDO-konceptet.”

 

MDO-konference i København

NATO søsatte multidomæne-arbejdet sidste år med en konference i Oxford i England, hvor medlemslandene drøftede de indledende tankerne bag konceptet. Med konferencen på Tivoli Hotel og Konferencecenter i København, der blev afholdt 9.-11. oktober, var formålet at drøfte, hvordan MDO-konceptet implementeres i NATO og i de enkelte medlemslande.

 

Næsten 400 deltagere bestående af NATO’s øverste chefer, forsvarschefer, civile og militære eksperter samt repræsentanter fra forsvarsindustrien var med i de åbne og klassificerede drøftelser. Bag konferencen står NATO Allied Command Transformation og Forsvarsakademiets Institut for Militære Operationer.

Med en velafholdt konference venter der nu en omfattende opgave med fortsat at understøtte Forsvaret med viden om multidomæne operationer, afslutter Thomas Funch Pedersen:

 

”MDO er et meget ambitiøst koncept, der potentielt får indflydelse på alle aspekter af det danske forsvar; doktriner, kapabiliteter, ledelse og organisation samt uddannelser - alt dette skal vi udvikle sammen, så Danmark kan deltage i multidomæne operationer, både selvstændigt og/eller som en del af NATO.”

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Forsvarsakademiets arbejde med MDO kan du kontakte:

 

Oberst Thomas Funch Pedersen

Chef for Institut for Militære Operationer

fak-imo-ch@mil.dk

 

Ian Bowers

Lektor ved Center for Værnsfælles Operationer

fak-imo-vo10@mil.dk