Foto med danske soldater under Talebans månedlange belejring af Musa Qala i august 2006, hvor soldater fra spejdereskadronen ved Bornholm holdt stillingen. ISAF hold 1's udsendelse til Helmandprovinsen

I 2007 blev Danmarks indsats i Afghanistan forstærket med en dansk bataljon tilknyttet Task Force Helmand. Det danske bidrag gennemførte operationer i Helmand indtil de afghanske sikkerhedsstyrker overtog ansvaret for sikkerheden i 2015. Foto: Forsvaret

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget 2.592.000 kroner til Jesper S. Nielsen fra Institut for Strategi og Krigsstudier til hans projekt med titlen "The Operational Environment in Helmand 2006-14 - An Analysis of the Utilization of Tactical Intelligence in Danish Counterinsurgency Operations".

 

Baggrunden for projektet er, at flere kilder påpeger, at den danske indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan fra 2006-2014 ikke i tilstrækkelig grad fokuserede på taktisk efterretningstjeneste, hvilket resulterede i en kritisk mangel på viden om det miljø, de danske soldater opererede i. Forskning inden for COIN-operationer (oprørsbekæmpelse) understreger ligeledes, at efterretninger er afgørende for at opnå succes i denne type konflikt. Projektet vil derfor forsøge at afdække den faktiske historie om den danske indsats' brug af efterretninger, herunder udviklingen i løbet af de godt 8 år, indsatsen varede.

 

Understøtter Forsvarets uddannelser og styrker Danmarks fremtidige strategiske valg

Jesper S. Nielsen er specialkonsulent ved Institut for Strategi og Krigsstudier, hvor hans forskningsområder primært er funderet i et nyere militærhistorisk perspektiv. Han fokuserer særligt på læring fra krig, doktrinær implementering af erfaringer og civil- og militær efterretningsvirksomhed på krigsskuepladsen.

 

Ph.d.-projektet har to overordnede formål. Først og fremmest sigter det mod at give et faktisk indblik i en lille nations forsøg på at navigere i et operationsmiljø, der kræver en udvidet brug af taktiske efterretninger. Derudover vil projektet analysere og kontekstualisere de danske erfaringer i lyset af teorien på området. Målet er ikke kun at opnå en bedre forståelse af de danske udfordringer, men også at bidrage til et teoretisk felt i rivende udvikling.

 

Dekan ved Forsvarsakademiet Henrik Breitenbauch anser bevillingen som en meget værdsat tillidserklæring til Forsvarsakademiets forskningsindsats og udtaler: ”Bevillingen giver mulighed for at drage læring fra den nære historie – og denne nye viden vil målrettet understøtte udviklingen af Forsvarets uddannelser. Forskningen vil også styrke grundlaget for Danmarks fremtidige strategiske valg samt Forsvarets prioritering af operative og taktiske indsatser”.

 

Projektet udgør den første systematiske analyse af Forsvarskommandoens arkiver fra indsatsen med henblik på brugen af efterretninger, og foretager sine analyser ved hjælp af den seneste teori inden for feltet.

 

Om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget 20 mio. kr. til otte nye forskere, der skal gennemføre deres ph.d.-projekter ved forskningsinstitutioner uden for de danske universiteter.

 

Midlerne bliver tildelt som ph.d.-stipendier, og formålet er at styrke forskeruddannelsen ved offentlige danske forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Dette kan omfatte professionshøjskoler, erhvervsakademier samt statslige arkiver, biblioteker og museer. En ph.d.-uddannelse tager typisk tre år og kvalificerer den studerende til at udføre forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i både den private og offentlige sektor, hvor der kræves en bred viden om forskning.