Deltagere til FAK Vidennetværk Årsmøde 2023

Arbejdet i Forsvarsakademiet foregår i løbet af året i undernetværk, men erfaringer opsamles på tværs til årsmødet. Foto: Lars Terp, Forsvarsakademiet

I vanlig dansk augustvejr skiftende mellem høj sol og regnbyger mødtes godt 30 officerer, befalingsmænd og forskere til årsmødet for Forsvarsakademiets Vidennetværk. Årsmødet samler miltære og civile specialister fra hele Forsvarsakademiet samt repræsentanter fra Forsvaret med det formål at videndele og lave sociale aktiviteter på tværs af fagligheder og uddannelsesniveau. Derfor bestod deltagerne i auditoriet på Antvorskov Kaserne i Slagelse af en bred skare af militære og civile specialister.

 

Blandt deltagerne var Karsten Marrup, major og chef for Forsvarsakademiets Center for Luft- og Rumoperationer. På årsmødets første ud af to seminardage holdt han oplæg om undernetværket Integrated Air and Missile Defence, som han er tovholder på:

 

”Jeg selv og mine nærmeste kolleger på FAK udgør jo videncenteret for luft- og rumoperationer, men det er ikke det samme, som at vi ved alt. Rundt omkring i Forsvaret sidder der fagpersoner, som ved noget mere, og når vi mødes og taler med hinanden, flyder der ny viden begge veje. Derfor er der masser af faglig gevinst i de her netværk.”

 

Guldgrube af ny viden og indsigt

Vidennetværket begyndte i 2018 og består i dag af omkring 10 undernetværk, der er fagligt forankret i alt fra strategi til Arktis og menneskelig præstation. Netop præstation er nøgleordet i undernetværket Human Performance Optimization, eller HPO.

 

I netværket indgår Frank Thøgersen, som til daglig er udviklingskonsulent og ph.d.-studerende ved Center for Militær Fysisk Træning: ”HPO-netværket kigger på alle faktorer, som gør sig gældende for, at soldaten har en optimal uddannelse, tjenestetid, indsættelse og en lang fastholdelse i Forsvaret.”

 

Arbejdsgangen i netværket foregår typisk i form af dagsmøder, hvor deltagere fra blandt andet Specialoperationskommandoen, Veterancenteret, Forsvarsakademiet og Forsvarets Sanitetskommando mødes og deler ideer og forskning. For Frank Thøgersen er netværk en guldgrube til ny viden og indsigt, fortæller han:

 

”Jeg får en hel masse ud af netværket, for jeg sparrer med nogle af de allerdygtigste mennesker. Mit arbejde bliver påvirket direkte af at inddrage andres viden i vores arbejde og i vores praksis.”

 

 

En militær profession, der er veluddannet og up to date

Med til årsmødet i Slagelse var også Henrik Breitenbauch, dekan på Forsvarsakademiet. Han forklarer, at Vidennetværket er værdifuldt for Forsvaret som helhed, fordi undernetværkenes relevante tanker og ideer i sidste ende munder ud i bedre uddannelser til Forsvarets militære personel:

 

”Forsvaret får det ud af det, at Forsvarsakademiet bliver endnu bedre til at være Forsvarsakademi. Vidennetværket gør, at vi får endnu bedre miltære uddannelser, og vi får skabt en militær profession i Danmark, som er veluddannet og up to date i den måde, den agerer, og den måde, den tænker på.”

 

Henrik Breitenbauch afslutter: ”Vi kan se, at netværkene er vokset, og vi håber, der kommer endnu flere til i fremtiden.”

Bliv en del af FAK Vidennetværk

Hvis du ønsker at høre mere om Forsvarsakademiets Vidennetværk, kan du kontakte Shireen Laftah, Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte, på fak-usf-03@mil.dk