Jacob Kongsmar/Hjemmeværnet

Foto: Jacob Kongsmar

Kort efter Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022 suspenderede USA sin deltagelse i Arktisk Råd, men samtidig nævnes netop Arktis som et forum, hvor dialogen mellem stormagterne atter kan genoptages, når situationen på et tidspunkt forhåbentlig bliver mindre anspændt. Rusland har gennem de seneste år bidraget til oprustning i de arktiske egne, og Kongeriget Danmark spiller med Grønland og Færøerne en vigtig rolle i stormagtsrivaliseringen i Arktis, hvilket skaber politiske pres, men måske også muligheder. Endelig har Kina tidligere været en aktiv arktisk spiller både på forsknings- og investeringsfronten. Spørgsmålet er imidlertid, om den store asiatiske stat har ændret kurs, efter at krigen i Ukraine brød ud.

 

Programmet bestod i:

  • Velkomst og rammesætning
  • Briefing fra FORAT Rusland Lars Hjulgaard (online)
  • Refleksion fra lektor Jørgen Staun
  • Briefing fra FORAT Kina Jens Peter Holst-Andersen (online)
  • Refleksion fra lektor Camilla Sørensen
  • Kaffepause
  • Briefing fra ambassaden i Washington om US Arctic Policy Thomas Viskum Lytken Larsen (online)
  • Refleksion fra lektor Peter Viggo Jakobsen
  • Paneldebat med lektorerne med spørgsmål fra salen modereret af fg. CH CAS
  • Afsluttende bemærkninger

 

 

SIKAN23

Seminaret SIKAN 2023 - Sikkerhed i Arktis og Nordatlanten blev afholdt på Svanemøllens Kaserne fredag den 17. november 2023.