Generalmajor Flemming Mathiasen

"Jeg glæder mig til sammen med Forsvarsakademiets mange kvalificerede medarbejdere at videreudvikle akademiets mange forskellige uddannelses- og forskningsopgaver i rammen af Forsvarets behov," udtaler Flemming Mathiasen. Foto: Kristine Meistere

Den 1. september 2023 tiltræder generalmajor Flemming Mathiasen som ny chef for Forsvarsakademiet. Han overtager stillingen efter kontreadmiral Henrik Ryberg, der afgik stillingen den 1. april 2023.

Flemming Mathiasen har siden 2019 været chef for Multinational Division North, hvor han har tilbragt fire år i Letland og været med til at sikre stabilitet og fred i og omkring de baltiske lande i tilfælde af trusler eller angreb.

Som chef for Forsvarsakademiet ser han frem til at videreudvikle uddannelserne.

”Uddannelse er en hjørnesten i at have et velfungerende og samfundsrelevant forsvar. Jeg glæder mig til sammen med Forsvarsakademiets mange velkvalificerede medarbejdere at fastholde og videreudvikle akademiets mange forskellige uddannelses- og forskningsopgaver i rammen af Forsvarets behov. Professionsdannelse gennem uddannelse af fremtidens mellemledere, ledere og chefer kræver både akademisk dybde og brede faglige kompetencer, som jeg ved er til stede i akademiets institutter og på skolerne. Jeg glæder mig til at blive en del af denne vigtige opgave,” udtaler Flemming Mathiasen.

Flemming Mathiasen har en alsidig karriere i Forsvaret, hvor han både har gjort tjeneste i Danmark og internationalt og gennemført en Master i Strategiske studier fra US Army War Collage.

De første år af sin karriere tilbragte han ved Prinsens Livregiment i Viborg først som delingsfører og senere som chef for regimentets kampvognseskadron. Siden har han blandt andet været bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde og chef for Danske Division samt været udsendt som øverstbefalende for det danske kontingent i Afghanistan i 2010, hvor han blandt andre opgaver førte den danskledede kampgruppe i Helmand-provinsen.

Flemming Mathiasen har i løbet af sin karriere samlet både praktiske, operative og strategiske erfaringer. Med sin unikke indsigt i alt fra operationsplanlægning til lederskab og internationalt samarbejde har han en dyb forståelse for de mange opgaver, som Forsvaret løser. Den indsigt bliver centralt for hans virke som chef for Forsvarsakademiet, hvor han skal stå i spidsen for uddannelse af officerer og befalingsmænd.

Vicechefen for Forsvarsakademiet, Christian Rune, er fungerende chef for Forsvarsakademiet, indtil Flemming Mathiasen tiltræder stillingen.