Anne Sofie Schøtt Vidennetværk 2022.

Ved årsmødet i 2022 præsenterede Anna Sofie Schøtt, adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier, et nyt udviklingsprojekt, hun havde skabt i samarbejde med en af sine tidligere elever ved Flyvevåbnets Officersskole.

”Med uddannelsesinstitutioner flere steder i landet er det vigtigt, at vi konstant udvikler netværk, hvor vi taler sammen på tværs.”

Sådan lød ordene, da Forsvarsakademiets dekan, Henrik Breitenbauch bød velkommen til årsmødet for Forsvarsakademiets Vidennetværk i sensommeren 2022. Den gang sad fem nye netværk med til årsmødet.

Siden da har netværket fortsat udviklingen og kan nu byde to nye undernetværk velkommen: Human Performance Optimazation (HPO) og Arktisk Analysegruppe. Den udviklingen er i tråd med selve netværkets formål, lyder det fra dekanen.

”Forsvarsakademiets Vidennetværk begyndte som et internt initiativ på Forsvarsakademiet for at binde undervisere og andre videnspersoner sammen på tværs af skoler og lokationer. På sigt er ambitionen, at vi også inkluderer og rækker ud til hele Forsvaret, ” siger Henrik Breitenbauch og fortsætter:

”Målet er at få forskning, udvikling og praksis til kontinuerligt at videndele med henblik på at skabe de bedste og mest relevante uddannelser for Forsvaret,” siger han og pointerer, at operativt forsvar fremover vil være i fokus.

Igen i år inviterer Forsvarsakademiet til årsmøde og seminar, hvor både nye og gamle medlemmer af et undernetværk er velkomne. Årsmødet finder sted den 17. til 18. august på Antvorskov Kaserne.


Tidligere elev bidrager til ny viden


Forsvarsakademiets Vidennetværk er skabt for at sikre vidensdeling tværs af uddannelser og kurser og mellem eksperter, forskere og officerer.

Det formål blev understreget ved årsmødet i 2022, da Anna Sofie Schøtt, adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier, præsenterede et nyt udviklingsprojekt.

I samarbejde med en af sine tidligere elever ved Flyvevåbnets Officersskole havde hun udarbejdet et projekt om at trække mere praksis ind i strategiundervisningen på Flyvevåbnets Officersskole.

Konklusionen på projektet blev, at kadetterne skal besidde særligt fire kompetencer ved fagets afslutning: Forståelse af operativ opgaveløsning, formidling til underlagt personel, strategisk helhedsforståelse af krig og dannelsen som officer. 

”Den strategiske officer har en række kompetencer, såsom at analysere et overvågningsbillede eller formidle de strategiske beslutninger vores politikere træffer, når de sender militær personel ud i internationale missioner,” sagde hun i sit oplæg og kom med eksempler på den praktiske undervisning:

”Vi vil blandt andet skabe klarere formidlingsøvelser, hvor kadetterne står over for forskellige personeltyper og skal forklare Danmarks internationale engagement,” forklarede hun.
 

Samarbejde og vidensdeling på tværs af Forsvarsakademiet


Det kommende årsmøde vil fortsætte, hvor det tidligere slap. Derudover er årsmødet med til at styrke de eksisterende relationer, der findes på tværs af netværket.

Programmet byder blandt andet på et oplæg med Henrik Breitenbauch, dekan for Forsvarsakademiet, der vil se nærmere på, hvordan det kommende forsvarsforlig kan påvirke uddannelserne, udviklingen og forskningen på Forsvarsakademiet.

Senere på dagen sætter Linda Bendiks Hasselström, specialkonsulent ved Forsvarsakademiets Uddannelsescenter, fokus på udviklingen af kunstig intelligens, og hvordan det kan anvendes i Forsvarsakademiet uddannelser.

I løbet af dagen vil blandt andre major Karsten Marrup, chef for fra Center for Luft- og Rumoperationer, samt hvert undernetværk også holde et oplæg, hvorefter hvert netværk får mulighed for at arbejde i grupper med hver deres proces.

Hvis du er interesseret i at oprette et undernetværk – eller tilmelde dig et af de eksisterende – kan du kontakte kaptajn Markus Boldt på e-mail: Majo@fak.dk.

Deltag i årsmødet

Lokation
Antvorskov Kaserne, Slagelse.

Tidspunkt
17. til 18. august, 2023 

Tilmeld dig her