Protest i Tblisis, Georgien

I marts 2023 skabte et lovforslag om 'fremmede agenter' voldsomme protester i Georgien. Kritikerne af lovforslaget er bange for at det kan sende dem længere væk fra EU. Foto: Sheldon Kennedy on Unsplash

Forsvarsakademiet skal de næste fire år samarbejde med Georgiens National Defence Academy (NDA) og Defence Institution Building School (DIBS). Samarbejdet er en del af Danmarks nye fred- og stabiliseringsprogram i Georgien.

 

Programmet skal forbedre Georgiens evne til at håndhæve egen suverænitet og bidrage til regional sikkerhed og stabilitet. På sigt skal programmet fremme Georgiens muligheder for at blive en del af samarbejdet i internationale organisationer som Nato og EU.

 

I slutningen af marts 2023 rejste en delegation fra Forsvarsakademiet til Georgien for at igangsætte samarbejdet. Blandt delegationsmedlemmer var institutchef Niels Bo Poulsen.

 

Ifølge ham skal Forsvarsakademiet bidrage med viden, der skal styrke kvaliteten af institutioners undervisning.

 

”Forsvarsakademiet skal støtte institutionerne i deres bestræbelser på at levere undervisning af høj kvalitet. I den forbindelse vil særligt Center for Stabiliseringsindsatser bidrage til programmet med centrets erfaringer fra tidligere programmer fra Guineabugten, Afghanistan-Pakistan og Irak,” siger han.

 

Det danske forsvar har tidligere løst opgaver i Georgien både i FN- og Nato-regi. I februar 2023 lancerede Danmark et nyt freds- og stabiliseringsprogram i Georgien, som skal videreføre og udvikle Danmark bidrag. Samarbejdet med de to lokale institutioner skal muliggøre gensidig inspiration og læring mellem institutionerne, forklarer Niels Bo Poulsen.

 

”Forsvarsakademiets indsats vil på sigt bidrage til, at institutionerne kan skabe mulighed for vidensdeling om best practice i undervisning og forskning, som de kan benytte til at styrke regional sikkerhed og stabilitet,” siger han.

 

Som en del af samarbejdet vil Forsvarsakademiet og de to georgiske institutioner afholde workshops, seminarer og konferencer for at vidensdele på tværs og bidrage til det overordnede mål for freds- og stabiliseringsprogrammet i Georgien.

Under besøget underskrev institutchef Niels Bo Poulsen samarbejdsaftalen med Nikoloz Melkadze, Acting Director for Defence Institution Building School (DIBS). Foto: Forsvarsakademiet

Under besøget underskrev institutchef Niels Bo Poulsen samarbejdsaftalen med Nikoloz Melkadze, Acting Director for Defence Institution Building School (DIBS). Foto: Forsvarsakademiet

Georgiens ret til selv at bestemme

Ved Nato-topmødet i Wales 2014 blev det besluttet, at Georgien skal modtage støtte fra Nato, for at landet kan forbedre dets kapaciteter og på sigt blive medlemmer af både Nato og EU.

 

Kapacitetsopbygningen af Georgiens forsvars- og sikkerhedssektor indebærer blandt andet forbedringer af landets militære uddannelsessystem for at styrke Georgiens suverænitet. Forbedringerne skal være med til at sikre, at uddannelserne flugter med Natos standarter og doktriner. De forbedringer skal Forsvarsakademiet bidrage til.

 

Samarbejde mellem Georgien og Nato

Georgien fremsatte i 2002 en målsætning om optagelse i Nato. Ved Nato-topmødet i Bukarest i 2008 blev Natos stats- og regeringschefer enige om, at Georgien på et tidspunkt vil blive optaget. Nato-Georgien Kommissionen blev efterfølgende oprettet med henblik på at styrke den fælles dialog og som en platform for samarbejde.

Til dagligt er opgaven forankret ved Center for Stabiliseringsindsatser. Blandt delegationens medlemmer var derfor to medarbejdere fra centret, specialkonsulent Hüseyin Yücel og studentermedhjælper Rasmus Petersen, samt Kommandørkaptajn i Forsvarskommandoen, Frank Jeppesen.

 

Ifølge Hüseyin Yücel er besøg som disse centrale for, at man kan opbygge relationer med partnerne.

 

”Gode relationer er nødvendige for ethvert samarbejde. Det handler både om, at vi skal forstå deres ønsker, prioriteringer og motivationer, og de skal lære det samme om os. Kun på den måde kan vi have en gensidig dialog om behov, ønsker og forventninger til programmet,” siger han og fortsætter:

 

”Besøg er samtidig en mulighed for os at opbygge faglig viden om Georgien og den omkringliggende region. Med gode relationer og solid viden i baghovedet, kan vi implementere programmet, men også løbende tilpasse det alt afhængig af hvad er er muligt og fordelagtigt.”

 

Center for Stabiliseringsindsatser

Center for Stabiliseringsindsatser udviklinger og implementer stabiliseringsprojekter i konfliktområder. Centret agerer derfor som videns- og kompetencebank for stabiliseringsindsatser i områder, hvor Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet ønsker at iværksætte eller styrke dansk stabiliseringsengagement.

 

Centrets formål er at understøtte Forsvarets bidrag til stabiliseringsindsatser gennem projektimplementering, forskning og uddannelse i rammen af Freds- og Stabiliseringsfondens programmer. Kerneopgaverne indeholder blandt andet myndighedsbetjening i form af udvikling og implementering af stabiliseringsprojekter i konfliktområder samt undervisning i stabilisering – både som områdestudier og tematisk i stabilisering.

Besøget i marts gav parterne mulighed for at se nærmere på en række konkrete projekter, kommende forskningsbesøg og kurser. Derfor bød besøget også på møder med souschefen ved den danske ambassade i Georgien, Andreas Trelborg, samt Nato-rådgivere fra Tyskland, Rumænien og Slovakiet.

 

Ud over uddannelse skal programmet forstærke stabilitet i Kaukasus samt opbygge georgisk resiliens, selvforsvar og samarbejde. Bidraget vil desuden berører landets krisestyring og national garde.

 

Danmark øger bidrag til Nato-engagement i Georgien

I februar 2023 lancerede Danmark et nyt freds- og stabiliseringsprogram i Georgien. Det nye program er en videreførelse og udvikling af Danmarks nuværende bidrag til Natos indsats i Georgien.

 

Gennem Freds- og Stabiliseringsfonden vil personel fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen over de næste fire år (2023-2026) bidrage til at styrke Georgiens modstandsdygtighed, afskrækkelse og afvisning af potentiel russisk aggression samt understøtte landets Nato-aspirationer med udsendt rådgiverbidrag, mobile træningsteams samt materieldonationer.

 

Forsvarsakademiet bidrager blandt andet med kapacitetsopbygning og støtte til National Defence Academy (NDA) og Defence Institution Building School (DIBS).

 

Opgaven er forankret ved Center for Stabiliseringsindsatser under Institut for Strategi og Krigsstudier.