RS Afghanistan på skydebane

Danske soldater i Afghanistan på skydebanen i et større øvelsesterræn uden for hovedstaden Kabul. Foto: Forsvaret.

”Vi mangler den store fortælling, om hvem vi er… Vi har simpelthen haft for travlt med alt muligt, så vi har glemt, hvem vi er, og hvor vi kommer fra.”

 

Udsagnet kommer fra en af dem, jeg for nylig underviste i korpsånd. Et udsagn, der er sat på spidsen, men som indeholder noget af det, Forsvaret måske har gjort mindre af i de seneste mange år.

 

Ved lanceringen af det nye Ledelsesgrundlag den 26. april 2023 fortalte Forsvarschefen, general Flemming Lentfer, ved en virtuel samling med Forsvarets officerer, hvordan der på baggrund af utallige samtaler med personel særligt viste sig tre problemer. 

 

Personerne, som enten havde forladt eller ville forlade Forsvaret, fremhævede udfordringer med rammevilkårene, for meget kerneopgave og mangel på god ledelse. Sidstnævnt er langt fra nyt. Det ’bliver sagt igen, igen og igen’, som Forsvarschefen formulerede det under samlingen.

 

Genopretningsplanen kan nok løse nogle af de skitserede problemer. Men spørgsmålet er, om alene pengeindsprøjtninger kan løse de udfordringer, Forsvaret står over for. For når Forsvaret skal fylde rækkerne op og opbygge nye enheder, kræver det uddannet og trænet personel.

 

Det er en opgave, der ikke bare tager måneder. Den tager år og kan sågar strække sig over årtier. Især hvis der kun fokuseres på rekruttering. Men fokuserer vi samtidigt på fastholdelse og genansættelse af tidligere ansatte, kan opgaven løses væsentligt hurtigere. I den proces kan korpsånd spille en afgørende rolle.

 

Chefer og ledere skal være nysgerrige

Når ledere og chefer arbejder med korpsånd, handler det om at skabe lyst og engagement om det fælles formål. Det kalder på nysgerrighed og undren – for hvad ønsker kommende medarbejdere? Hvad gør nuværende medarbejdere stolte? Og hvad tænker de medarbejdere, der fandt andre græsgange, positivt tilbage på?

 

Men lederne skal også være nysgerrige på, hvad der hæmmer dedikation, vilje og entusiasme, fordi korpsånd handler om at mønstre positive følelser i fællesskab for at nå fælles mål.

 

Korpsånd kræver mod

 I arbejdet med at fremme korpsånd kan det være godt at huske på:

 

1. Skab inviterende formål om, hvordan vi sammen løser vores opgaver

2. #værdatforkæmpe skal oversættes lokalt - der skal fortælles klart, hvad I kæmper for!

3. Skal binde individer, grupper og organisation sammen

4. Skabe positive følelser, der kan ses som entusiasme, vilje og dedikation

5. Bringer folk sammen og skaber et fællesskab

6. Korpsånd er en åben klub for alle – medarbejdere, chefer, tidligere ansatte mv.

7. Øger potentialet for rekruttering, genansættelse og arbejdsglæde

8. Nutidens problem er ikke en hæmsko for god korpsånd

9. At skabe korpsånd kræver mod

10. Korpsånd skal til stadighed genaktualeres og holdes ved lige

Det handler om at lave en inkluderende, attraktiv fortælling. En fortælling, der samler folk mod et fælles mål. Når den er skabt, opstår der energi.

 

Ledere og chefer må derfor ud og finde ud af, hvad der gør deres soldater stolte over at bære uniformen. Når individerne er undersøgt, kigges der på de forskellige arbejdsgrupper i enheden. For den fælles fortælling skal kunne rumme alle arbejdsgruppernes virke, således at hele organisationens kerneopgave dækkes i den inkluderende fortælling.

 

Fælles fortællinger fremmer korpsånd

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, er en af de ledere, som vi lige nu ser, der fremmer korpsånd.

 

Han har formået at samle ikke bare sin egen nation, men utallige lande, organisationer og frivillige til at bakke op om et formål om frihed og retfærdighed. Det er et inviterende formål, der både får den menige ukrainer til at gå i krig for nationen, civile borgere til at bakke op og alverdens lande til at støtte Ukraine med penge, materiel og uddannelse.

Føringsstøtteregimentets 1. Bataljon var afsted på øvelse i Finderup øvelsesterræn i uge 9.

Korpsånd er ikke noget, vi skal tage for givet. Korpsånd skal hele tiden gøres aktuelt og vedkommende, skriver Lennart Schou Jeppesen. Foto: Frederik Kehlet.

Det inviterende formål peger både mod vores dybeste behov og den helt store agenda. Det skal skabes som en fortælling, man ønsker at være en del af. Hvis ledere og chefer prioriterer at fremme den proces, kan det derfor bidrage til passion og viljen til at fortsætte trods modgang, konflikt eller endda krig.

 

Den vilje kan eksempelvis Forsvaret og andre organisationer, virksomheder og arbejdspladser tænke ind i. 

 

Korpsånd kommer ikke af sig selv – den skal genfindes, opbygges og vedligeholdes

Medarbejderen, der på mit kursus efterspurgte den store fortælling, om hvem vi er, kunne lige såvel have udtrykt et behov for mere korpsånd.

 

Det er en medarbejder, der for et øjeblik ikke længere kan se det store formål, og som personligt er blevet hægtet af. Korpsånd er ikke noget, vi skal tage for givet. Korpsånd skal hele tiden gøres aktuelt og vedkommende.

 

Vil du vide mere om korpsånd?

På baggrund af et studie af en dansk bataljon har major Lennart Schou Jeppesen fundet frem til særligt tre principper, som fremmer korpsånd:

 

· En bærende fortælling om; hvem vi er, hvordan vi vil arbejde sammen og hvilke fælles mål, der binder os sammen 


· Forpligtigende samarbejde og samhørighed i ledelsesgruppen, der skaber sammenhæng for individerne i og uden for organisationen, klare fælles mål og øget tillid til egen organisation


· Stor grad af lydhørighed og accept af forskellighed med plads til konstruktive subkulturer

 

Studiet har resulteret i en artikel i tidsskriftet Scandinavian Journal of Military Studies. På tidsskriftets hjemmeside kan du finde hele artiklen og læse mere om resultaterne.

Korpsånd er ikke et vidundermiddel, der kan løse de tre skitserede problemstillinger, Forsvarschefen fremsatte, men korpsånden kan i særdeleshed supplere andre gode løsninger positivt.

 

Når korpsånd først begynder at få sit tag i organisationen, sætter den sine spor i organisationen. For korpsånd kan skabe positive følelser, der smitter og bidrager til en god stemning.

Lennart_Schou_Jeppesen_001

Lennart Schou Jeppesen er major, master i organisationspsykologi og underviser ved Institut for Ledelse og Organisation. Foto: Kamilla Elming Lausten

Yderligere oplysninger

Lennart Schou Jeppesen

Major, master i organisationspsykologi og underviser ved Institut for Ledelse og Organisation.

Mail: Lsje@fak.dk

Korpsånd skaber fortællingen om vores mål

Korpsånd starter i individet og deles med andre i form af følelser, værdier og overbevisninger om et fælles mål.

 

Korpsånd har i århundrede været kendt som limen, der samler grupper om en fælles sag. Fra studier ved vi, at korpsånd er med til at styrke rekruttering, arbejdsglæde og kontakten til tidligere ansatte.

 

Korpsånd skaber på den måde rammerne for en åben klub, hvor både tidligere, nuværende og kommende ansatte, som deler en fælles drøm, er velkomne.