MMS Dimittender

Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

Der var store smil og rungende klapsavler da 37 af i alt 51 officerer tog imod deres eksamensbevis i auditoriet på Svanemøllens Kaserne foran kolleger, undervisere og familiemedlemmer.

 

Kort forinden havde Forsvarsakademiets chef, generalmajor Flemming Mathiasen, rost de dimitterende fra Forsvarets tre værn og Beredskabsstyrelsen samt en enkelt civil ansat for deres hårde slid på skolebænken:

 

”På vegne af hele Forsvarsakademiet vil jeg gerne sige et stort tillykke til jer alle med uddannelsen – også til jer, som ikke kan være med fysisk i dag, fordi der er brug for jer andetsteds. At gennemføre en master i militære studier kræver en stor indsats, og det er en vigtig milepæl i jeres videre karriere.”

 

Flemming Mathiasen fortsatte: ”Med denne master har I ikke bare fået en anerkendt uddannelse i militære studier, I har også gjort jer selv til medejere af den militære profession på det højeste niveau.”

 

Uddanner fremtidens chefer

Master i Militære Studier (MMS) er en forskningsbaseret videreuddannelse for officerer, der ønsker stillinger på højeste ledelsesniveau. Som Flemming Mathiasen nævnte i sin tale fredag, står de 51dimittender derfor i dag med en særlig viden og værktøjer til at tænke selvstændigt og langsigtet i forhold til fremtidens komplekse opgaver:

 

”I har fået en dybere forståelse, der hjælper jer de næste mange år til at anskue problemer og udviklinger og sikre, at I som fremtidens chefer i Forsvaret er klædt på til at finde svar på de udfordringer, I vil møde. Det gælder også udfordringer på den anden side af horisonten, som vi endnu ikke kan se.”

 

Han uddybede: ”Jeg er personligt ikke i tvivl om, at de faglige og analytiske kvalifikationer, som I har tilegnet jer, i høj grad kan styrke opgaveløsningen på tjenestestederne og i Forsvaret som helhed.”

 

En krævende uddannelse

For mange af dimittenderne har pensum og eksamener skulle passe ind med et fuldtidsarbejde i Forsvaret samt familielivet derhjemme. Derfor lød der fra Flemming Mathiasen en stor tak til familier og venner, som var mødt talstærkt op til dagens fejring:

 

”Der er ingen tvivl om, at det for jer alle - både som studerende, som familie og som chefer - har været udfordrende at balancere sammenhængen mellem den travle tjeneste, de familiemæssige og private hensyn og samtidigt at kunne få tid til et krævende studie.”

 

Om MMS-uddannelsen

Master i Militære Studier (MMS) udbydes af Forsvarsakademiet og er en forskningsbaseret videreuddannelse for officerer, der ønsker stillinger på højeste ledelsesniveau i Forsvaret. Der lægges særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger.

 

Læs mere om MMS og optagelseskravene til uddannelsen her

51 dimittender fra hele Forsvaret

Årets dimittender tæller 46 mænd og fem kvinder, der har taget deres sluteksamen enten i foråret eller efteråret i år.

 

Dimittenderne kommer fra hele Forsvaret: 27 fra Hæren, otte fra Flyvevåbnet, 13 fra Søværnet, to fra Beredskabsstyrelsen samt en enkelt civil.