Dimittender fra Master i Militære Studier

Dimission for studerende på Master i Militære Studier. Foto: Forsvarsakademiet

111 ansøgere er blevet optaget på Master i Militære Studier (MMS) med start i 2023. De studerende er fordelt til uddannelsesstart på henholdsvis forårssemesteret og efterårssemesteret. 64 er optaget på den fulde MMS uddannelse, mens 52 er optaget på enkeltmodulsforløb, som vil sige udvalgte dele af uddannelsen.

 

De seneste år har mange ansøgere måtte kæmpe med afslag ved ansøgningsrunder til Master i Militære Studier, da uddannelsen har haft flere ansøgere, end hvad den kan optage. Den høje efterspørgsel på uddannelsen har nu givet anledning til at øge kapaciteten af studerende, så Forsvarsakademiet kan uddanne flere dygtige militærfolk såvel som civile. Forsvaret imødekommer en stigende efterspørgsel på særligt major niveau.

 

Fleksible løsninger, der tilgodeser kompetence- og karriereudvikling, gør også Forsvaret til en attraktiv arbejdsplads. Et øget optag på Master i Militære Studier er ifølge Lars-Bo Mørkholt, studiechef for MMS og chef for Flyvevåbnet, også med til at skabe en positiv effekt for den enkelte officer.

 

”Officerens mulighed for personlig og professionel udvikling og avancement, blandt andet ved muligheden for at læse Master i Militære Studier, vurderes at have en positiv indflydelse på motivationen til en fortsat karriere i Forsvaret, hvilket igen vurderes at kunne medvirke til at styrke fastholdelsen af officererne,” siger han.

 

Lederuddannelse på deltid

Master i Militære Studier er en forskningsbaseret videreuddannelse for officerer, der ønsker stillinger på højeste ledelsesniveau i Forsvaret. Uddannelsen er et deltidsstudie, der er normeret til tre år og tæller 60 ECTS point.

 

Uddannelsens formål er at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger.

 

Det øgede antal studerende optaget på uddannelsen giver Forsvarsakademiet mulighed for at få berøring med en større del af Forsvarets medarbejdere og organisation end hidtil.

 

Øget optag styrker militærfaglige kerneområder

Det øgede optag på Master i Militære Studier giver flere officerer muligheden for at fordybe sig inden for de militære fagområder, hvilket ruster dem bedre til den fremtidige militære opgaveløsning.

 

”Master i Militære Studier er tæt knyttet til professionen som officer i Forsvaret, og fungerer som en form for ’hjørnestensuddannelse’. Herunder skal uddannelsen ses som en naturlig del af officerens personlige og professionelle udvikling,” siger Lars-Bo Mørkholt.

 

Det øgede optag på MMS vil ligeledes bidrage til mere vidende medarbejdere inden for militærfaglige kerneområder i Forsvaret, og dermed højne det professionelle niveau i Forsvaret. 

 

MMS ansøger vs optag

Læs mere

Formålet med Master i Militære Studier (MMS) er at give den studerende den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er en del af forudsætningen for at kunne søge og bestride stillinger inden for Forsvaret på ledergruppens højeste funktionsniveau.

 

Du kan læse mere om Master i Militære Studier her