Statsministeren på besøg på Forsvarets Sprogskole

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Sammen med chefen for Forsvarets Sprogskole, oberstløjtnant Frank Mathiesen, besøgte statsministeren sprogofficerskadetterne i russisk, hvor hun overværede dem gennemføre en tolkeøvelse om russisk udrustning. Herefter talte statsministeren med kadetterne om deres uddannelse, og hvilke planer og forventninger de har til deres tjeneste efter uddannelsen. 

 

Efterfølgende mødtes statsministeren med sprogofficerer og en civil-militær tolk, der alle har været udsendt til Ukraine. Siden 2016 har Danmark ydet civil og militær støtte til Ukraine. I 2020 har der i alt været udsendt 57 personer, heraf 17 sprogofficerer, mens der i 2021 i alt har været udsendt 74 personer, heraf 13 sprogofficerer.

Statsministeren på besøg ved Forsvarets Sprogskole

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Statsministeren på besøg ved Forsvarets Sprogskole

Sprogofficererne og den civil-militære tolk gav et indblik i deres opgaver og erfaringer i forhold til samarbejdet med ukrainske og internationale samarbejdspartnere i Ukraine. Det gav også en god dialog om den nuværende situation i Ukraine, og de tidligere udsendte gav deres vurdering af den internationale indsats og støtte til Ukraine.

 

Den danske og internationale indsats og støtte til Ukraine

Sprogofficererne kan blandt andet vejlede om, hvilken betydning kultur- og samfundsrelaterede forhold har for at løse operative opgaver i missionsområder. I den sammenhæng kan de vejlede om, hvordan man kan skabe, fastholde og udvikle kontakten til lokale aktører.

 

Derfor er sprogofficerer og civil-militære tolke – og vil fortsæt være – centrale i den støtte, som vi yder til Ukraine igennem Freds- og Stabiliseringsfonden. Stabiliseringsprogrammet sigter mod at støtte reformeringen af de ukrainske væbnede styrker, herunder anvendelsen af NATO standarder med videre med henblik på at kunne samarbejde med NATO landes styrker samt at forbedre Ukraines mulighed for at sikre egen sikkerhed og suverænitet.

 

Samtidig er og forbliver Rusland en vigtig aktør i den sikkerhedspolitiske situation, og derfor spiller sprogofficerer og civil-militære tolke en stor rolle i forhold til, når vi skal kommunikere med og forstå Ruslands ageren.

Statsministeren på besøg ved Forsvarets Sprogskole

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet