Center for Stabiliseringsindsatser (CFS) ved Forsvarsakademiet afholdte den 7. juni 2022 et seminar for en delegation fra Pakistans forsvarsakademi: National Defence University (NDU). Seminaret udgjorde en del af en ugelang studietur til Danmark for NDU med både faglige og kulturelle indslag finansielt støttet af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Pakistan & Afghanistan.

Seminaret udgjorde en del af en ugelang studietur til Danmark for NDU med både faglige og kulturelle indslag finansielt støttet af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Pakistan og Afghanistan. Foto: Forsvarsakademiet

Udgangspunktet for seminaret var at skabe et forum for viden- og perspektivdeling. Oplæggene til seminaret centrerede sig om dansk sikkerhedspolitik, den vestlige tilbagetrækning fra Afghanistan og krigen i Ukraine.

 

Seminaret blev indledt med en åbningstale fra Forsvarsakademiets dekan, Henrik Breitenbauch, som bød delegationen velkommen og fortalte om Forsvarsakademiets uddannelser. Herefter blev der udvekslet repræsentationsgaver mellem dekanen og den pakistanske delegationsleder, kontreadmiral, Muhammad Shafique.

 

I forlængelse heraf gav chef for Sektion for Strategi ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, Annemarie Peen Rodt, en præsentation med titlen ”Danish Security Policy: Present and Future Challenges”. Rodt belyste, på hvilke måder krigen i Ukraine har påvirket dansk sikkerhedspolitik både i form af det nationale kompromis for dansk sikkerhedspolitik og i relation til Danmarks samarbejde med internationale organisationer – især med fokus på afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet. Rodt berørte derudover betydningen af strategi som en konstant proces samt dansk sikkerhedspolitiks normative elementer, der har til hensigt at understøtte en regelbaseret verdensorden.

 

Tilbagetrækningen fra og fremtiden for Afghanistan

Chef for Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet, David Vestenskov, fulgte op med en præsentation om ”Afghanistan: Western disengagement”. Indledningsvist gav Vestenskov et kort indblik i Afghanistans historie fra den sovjetiske intervention i 1979 til Kabuls fald i august 2021. Doha-aftalen mellem USA og Taliban i 2020 blev fremhævet som den primære faktor, der både fastlåste de mulige udfald af og grundlaget for den kaotiske vestlige tilbagetrækning.

 

Under Talebans styre bevæger Afghanistan i retning af et islamisk emirat, hvor faren for borgerkrig er overhængende – især som følge af store økonomiske og humanitære udfordringer. Endvidere er der risiko for øget proxy-tilstedeværelse i Afghanistan fra lande såsom Rusland, Iran og Kina.

 

Mulige scenarier for krigen i Ukraine

Chef for Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, Niels Bo Poulsen, afsluttede seminaret med et oplæg med titlen ”The War in Ukraine”. Her talte han blandt andet om Danmarks og Ruslands forhold i et historisk perspektiv og med fokus på det baltiske hav og Arktis, førend han gav et indblik i, hvordan Forsvarsakademiet har forsket i Rusland. I forlængelse heraf præsenterede han sine overordnede indtryk af Ruslands invasion af Ukraine.

 

Rusland har været mere hensynsløs og mindre kompetent end forventet, men skal stadig anses som den stærkere part i krigen. Derudover er Ukraines udholdenhed afhængig af Vestens støtte, og spørgsmålet er således, om denne støtte vil være en gamechanger i krigen. Slutteligt forelagde Poulsen fire mulige scenarier for krigen i Ukraine, hvoraf de to første de mest sandsynlige: 1) konflikten fryser, 2) Rusland får magten over (dele af) Ukraine, 3) krigen eskalerer eller 4) Putin afsættes. 

 

Seminaret var en central byggesten i det fremtidige samarbejde mellem Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet og Pakistans National Defence University, hvor formålet er at facilitere videndeling og samarbejde. Det næste fælles seminar er planlagt til at finde sted i Islamabad, Pakistan i marts, 2023.  

Kontakt

For uddybende information om seminaret og programmet for Pakistan & Afghanistan kontakt venligst:  

 

Rasmus Greffrath Damgaard Petersen

E-mail: ragr@fak.dk

 

eller

 

Jens Vesterlund Mathiesen

E-mail: jema@fak.dk