Claus Mathiesen og militær medarbejder

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet uddanner hele Forsvaret og tilbyder uddannelser på både akademi-, diplom- og masterniveau. Til det kommende semester søger Forsvarsakademiet derfor censorer, som kan være med til at sikre niveauet på uddannelserne.

 

Vi opfordrer både civile og militærpersonel til at søge. Det vigtigste er, at du har viden, erfaringer og kompetencer inden for følgende emner:

 

 • Ledelse
 • Strategi og international politik
 • Krigens love, folkeret og havret
 • Cyberoperationer
 • Militærhistorie, krigsteori og konfliktteori
 • Kulturforståelse og militær antropologi
 • Militærteknologi
 • Efterretningstjeneste
 • Luft- og rumoperationer
 • Landmilitære operationer
 • Maritime operationer
 • Værnsfælles operationer

 

Når du søger om at blive beskikket som censor, skal du kunne svare ja til nedenstående:

 

 • Relevant uddannelse på niveauet højere end de uddannelse du skal censurere på
 • Indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder
 • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag
 • Aktuel viden om uddannelsen eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagerenes situation og behov

 

Vi ser frem til at høre fra dig.