Afghanistan Regional Collective Dialogue (ARC). Foto: Tabadlab.

Dialogen var organiseret i samarbejde med den pakistanske tænketank Tabadlab. Foto: Forsvarsakademiet

Hvordan hjælper man den afghanske befolkning uden diplomatisk at anerkende Taliban som den siddende regering?

 

Det var blandt de spørgsmål, som blev stillet i Islamabad, Pakistan, den 20. og 21. september 2022, da Center for Stabiliseringsindsatser (CFS) ved Forsvarsakademiet afholdte en international dialog om Afghanistans fremtid, Afghanistan Regional Collective Dialogue (ARC).

 

Dialogen stillede skarpt på emner som migration og flygtningestrømme, sundhed, uddannelse, handel og teknologisk udvikling.

 

Det to dage lange seminar begyndte med en hovedtale af Danmarks ambassadør til Pakistan, Jakob Linulf, der belyste vigtigheden af regionale initiativer. Emnet fortsatte med at blive debatteret som et af grundtemaerne under hele dialogen. For gentagne gange understregede dialogen behovet for, at både regionale stater og det internationale samfund engagerer sig i Afghanistan og ultimativt med Taliban.

 

Argumenterne var blandt andet, at det bør gøres nemmere for regionale stater at handle med Afghanistan, at der bør investeres i centrale sektorer som sundhed og uddannelse, og at den digitale infrastruktur og tilgængelighed bør forbedres.

 

En af hovedpointerne var, at løsningerne bør findes på et mere konkret og håndgribeligt niveau og eksempelvis tage udgangspunkt i de hverdagsudfordringer, som afghanere og de regionale lande oplever.

 

Dialog fokuserer på muligheder

Dialogen var organiseret i samarbejde med den pakistanske tænketank Tabadlab og strakte sig over fire sessioner, som hver vendte et muligt udviklingspunkt for Afghanistan.

 

Den første session satte fokus på, hvordan der kan skabes regionale korridorer herunder veje og jernbaner samt både bi- og multilaterale handelsforbindelser til Afghanistan. I den anden session blev mulighederne for sektorspecifik indgriben debatteret. Således centrerede dialogens første dag sig om, hvordan sundheds-, uddannelses-, erhvervs- og banksektorerne i Afghanistan kan støttes.

 

Afghanistan Regional Collective Dialogue (ARC)

Udover Tabalab og Center for Stabiliseringsindsatser deltog en række eksperter og personer i politiske embeder i dialogen - herunder Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen, Dansk Institut for Internationale Studier. Foto: Tabadlab

 

Dialogens forsatte den følgende dag med den tredje session, som fokuserede på digitalt samarbejde og investeringer i IT-sektoren. Sessionen vendte både de begrænsninger, som Afghanistan står over for rent teknologisk, og de muligheder, den digitale sektor kan give befolkningen. Fjerde og sidste session adresserede spørgsmålet om afghanske flygtninge og generelle grænseoverskridende bevægelser og samfund.

 

Undervejs i dialogen deltog en række internationale, regionale og lokale eksperter og personer i politiske embeder. Heriblandt var Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen, Dansk Institut for Internationale Studier, og adjunkt Amin Saikal fra University of Western Australia inviteret af Center for Stabiliseringsindsatser.

 

Derudover deltog også repræsentanter fra Pakistan, Afghanistan, Kina og en række centralasiatiske lande.

 

Dialogen sluttede af med en reception for dialogens deltagere på den danske ambassade i Islamabad. Receptionen var en givende mulighed for at udveksle erfaringer og perspektiver fra dialogen i en mere uformel ramme.

 

I forbindelse med Afghanistan-Pakistan programmet planlægger Center for Stabiliseringsindsatser at afholde en konference med Pakistans National Defence University (NDU) i foråret 2023. Konferencen vil omhandle de globale og regionale implikationer af Ruslands invasion af Ukraine.

Afghanistan Regional Collective Dialogue (ARC)

Dialogen var organiseret i samarbejde med den pakistanske tænketank Tabadlab og finansieret i rammen af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Pakistan-Afghanistan.