Deltagere til vidennetværk-seminar

Kompetencepakkerne har fokus på medarbejdere, der ønsker at styrke deres kompetencer i en kompleks hverdag. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

I mange år har Forsvarsakademiet udbudt efteruddannelse til både militære og civile medarbejdere på alle niveauer i Forsvarets koncern. Men fra 2023 vil kurserne være samlet og prioriteret i tre kompetencepakker ud fra stillingsfunktion. Fremover vil det derfor blive nemmere for både den enkelte medarbejder og nærmeste chef at udvælge de bedste kurser.

 

Pakkerne vil blive udbudt løbende gennem ens karriere for at hjælpe den enkelte med at blive klar til næste karrieretrin, såsom skiftet mellem premierløjtnant og kaptajn.

 

”Kompetencepakkerne er en del af en strategi, hvor der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling fra sergent til general. Med det styrker vi vores røde tråd i Forsvarets uddannelser gennem dialog med aftageren om behov for kompetenceudvikling på de forskellige niveauer og funktioner,” siger Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet.

 

Ud over de eksisterende kurser vil en række kompetencepakker også indeholde nye kurser, som er udviklet af Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet. Det gælder blandt andet kurser i føring og de to tværfaglige kurser ’Samspil og Helhedsforståelse’ og ’Officeren udsendt i international stab’.

 

Flere medarbejdere skal have glæde af kurserne

Udviklingen af kurser og kompetencepakker sker i forbindelse med den stigende forventning til, at medarbejdere skal være omstillingsparate, kunne koordinere på tværs af organisationen og have et helhedssyn. Kurserne henvender sig derfor både til ansatte i stabe og operative enheder.

 

Kompetencepakkerne har fokus på medarbejdere, der ønsker at styrke deres kompetencer i en kompleks hverdag, og vil blive prioriteret således:

 

  • Første kompetencepakke: Premierløjtnant- og kaptajnsniveauet og tilsvarende.
  • Anden kompetencepakke: Major- og orlogskaptajnsniveauet og tilsvarende.
  • Tredje kompetencepakke: Chefniveauet, hvor chefkurser, kursus i strategisk ledelse og individuelle forløb indgår.

 

Alle kompetencepakkerne indeholder efteruddannelseskurser inden for ledelse, føring, styring og forvaltning, og ifølge major Allan Møller-Petersen fra Institut for Ledelse og Organisation handler det især om, at tiden væk fra det daglige arbejde bliver brugt så effektivt som muligt.

 

”Vi har anstrengt os for at gøre indholdet i kompetencepakkerne så relevant og tidsvarende som muligt. Tiden væk fra enheden er vigtig i en travl hverdag. Derfor skal både leder og medarbejder opleve, at tiden er givet godt ud, og kompetencerne er blevet styrket,” siger han og forklarer, at de mest populære kurser såsom KURS kurserne og styringskurserne overføres til de nye pakker.

 

Undervejs i processen er alle ældre kurser blevet opdateret, så de indeholder den nyeste viden og erfaringer. Tilbagemeldinger fra tidligere kursister er blevet grundigt drøftet for, at kurserne opleves så relevante og tidsvarende som muligt.

 

Derfor har Institut for Ledelse og Organisation også genbesøgt værnenes kompetenceprofiler, hvor man kan læse mere om, hvilke kompetencer en bestemt funktion kræver.

Søg kompetence­pakker på MinUddannelse

De nye kompetencepakker kan allerede nu søges på MinUddannelse, og kurserne gennemføres fra starten af 2023.

 

Du kan læse også mere om ILO-kompetencepakke I på MinUddannelse her

 

Du kan læse også mere om ILO-kompetencepakke II på MinUddannelse her