Præsident Joe Biden og præsident Xi Jingping

Foto: U.S. Department of State

Rapporten ”Indo-Pacific. Betydning for Europa, Danmark og dansk Forsvar” er udarbejdet af Camilla T. N. Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, i samarbejde med Jesper S. Thomsen, Udenrigsministeriet.

 

Rapporten fokuserer på den stigende stormagtskonkurrence mellem USA og Kina i Indo-Pacific. Dette er Kinas nærområde, og derfor er det her, at risikoen for en militær konflikt mellem USA og Kina i de kommende årtier er størst. Det udspiller sig særligt i Taiwanstrædet og det Sydkinesiske Hav.

 

Rapporten fremhæver imidlertid også en stigende regionalisering, hvor de regionale lande delvis sker som reaktion på et øget pres for at vælge mellem USA og Kina øger deres indbyrdes økonomiske, politiske og militære samarbejder.

 

Europas og Danmarks rolle

Indo-Pacific træder i stigende grad frem som det internationale økonomiske, politiske og sikkerhedspolitiske centrum. USA vil på trods af krigen i Ukraine fortsætte med at flytte strategisk og militær tyngde mod regionen. Det betyder, at Europa i højere grad selv vil skulle tage sig af europæiske sikkerhed, men det betyder også, at Europa i form af EU og de enkelte europæiske lande skal styrke engagementet i regionen.

 

Rapporten forudser et øget amerikansk diplomatisk og politisk pres på europæiske allierede og partnere, inklusiv på Danmark, for at støtte op om den hårde linje over for Kina på såvel sikkerhedspolitiske som værdipolitiske områder. Samtidig viser Kina stigende villighed til at igangsætte hårde modforanstaltninger og straffe europæiske tiltag, som går imod kinesiske kerneinteresser.

 

Rapporten fremhæver, at et eventuelt dansk militært engagement i regionen vil indebære risici for en kinesisk modreaktion. Derfor er der behov for at opruste på viden og at udvikle et strategisk beredskab hvis dansk Forsvar skal kunne agere og kalibrere deployeringen af danske kapaciteter strategisk og proaktivt i Indo-Pacific.

 

Rapportens udgivelse blev markeret med en international konference om Indo-Pacifc, hvor rapportens indhold blev præsenteret og diskuteret.

Læs rapporten

Rapporten er udgivet i regi af Regeringens Sikkerhedspolitiske Analysegruppe og har inputs fra Udenrigsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste, NATO samt danske Asien/Kina-forskere og forskere fra Forsvarsakademiet.

 

Du kan læse rapporten på Forsvarsministeriets hjemmeside