Sikring af EH-101 under flyvning.

Foto: Forsvaret

Udgangspunktet for webinaret var at facilitere et forum, hvor forskellige danske aktører kunne fortælle om deres arbejdsopgaver samt deres individuelle perspektiv på de udfordringer, som de møder i arbejdet med at reformere den irakiske sikkerhedssektor.

 

Webinaret med titlen ”Fremtidens udfordringer for den irakiske sikkerhedssektor efter den danskledte NMI” havde til formål at skabe grundlag for viden- og perspektivdeling blandt de danske aktører i Irak. Initiativet er en del af Forsvarsakademiets stabiliseringsprogram i Irak, som varetages af Center for Stabiliseringsindsatser ved Institut for Strategi og Krigsstudier og finansieres af den danske Freds- og Stabiliseringsfonds program for Irak og Syrien. Denne indsats er centreret om kapacitetsopbygning og rådgivning af de irakiske militære uddannelsesinstitutioner samt indsamle viden til Forsvaret fra den skarpe ende, hvilket skal anvendes fremadrettet i uddannelser inden for sikkerhedssektorreformer såvel som i andre områder inden for stabilisering.

 

Webinaret blev indledt med en åbningstale fra Danmarks ambassadør i Irak Stig Paolo Piras, som præsenterede sit perspektiv på Iraks udvikling og de samfundsøkonomiske udfordringer. Herefter fulgte en række oplæg fra forskellige konsulenter, rådgivere og koordinatorer, heriblandt kaptajn Vilhelm Holsting fra NMI’s PSE Division, chefkonsulent David Vestenskov fra Forsvarsakademiets Center for Stabiliseringsindsatser, senior stabiliseringsrådgiver Jan Pirouz Poulsen fra Udenrigsministeriet, oberst Nicolas T. Veicherts fra NMI’s MAD SPCO Division og strategisk rådgiver Adam Ravnkilde fra European Union Advisory Mission. Webinaret blev afsluttet med et oplæg fra chefen for NMI, generalløjtnant Michael Lollesgaard, som gav et overblik over eksisterende projekter samt visionerne og udforingerne for disse.

 

Oplæggene og de efterfølgende diskussioner adresserede udfordringerne med sikkerhedssektorreformer og kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker. I den forbindelse blev det understreget, at missionens resultater skal måles på en længere bane, hvor kompleksiteten i den irakiske sikkerhedssektor samt landets mange øvrige udfordringer tages med i betragtning. Endvidere blev det fremhævet at en forbedret intern koordination internt i NMI og blandt de øvrige internationale aktører er vigtig for effektiviteten i den fortsatte indsats.

Kontakt

For uddybende information om webinaret og indsatsen i Irak kan Rasmus Greffrath Damgaard Petersen kontaktes på ragr@fak.dk.