En af Esbern Snares gaster står vagt på signaldækket ved ankomsten til Tema i Ghana. Foto:

Foto: Anders Fridberg/Forsvaret

Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet afholdte den 4. og 5. maj et seminar i Accra, Ghana om maritim sikkerhed og informationsdeling i Guineabugten.

 

To temaer var omdrejningspunkt for seminaret. Det første tema centrerede sig om at lære fra de erfaringer, der er blevet gjort i forbindelse med pirateribekæmpelse dels i Guineabugten og dels i Østafrika. Det andet tema fokuserede på den nuværende situation og de fremtidige udsigter for maritim sikkerhed i Guineabugten. På nuværende tidspunkt er antallet af pirateritilfælde på et meget lavt niveau, hvorfor det er vigtigt at støtte bæredygtigheden af de initiativer, der er blevet iværksat.

 

Tillid, retsforfølgelse og samarbejde

Seminarets resultater kan opsummeres i tre overordnede emner. For det første blev det understreget, at tillid er grundpillen i samarbejdet om bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet, uagtet om det vedrører respons på hændelser, deling af information eller en retslig afslutning for pirater. Derfor skal tilliden mellem aktører i Guineabugten konsolideres yderligere, hvilket peger på vigtigheden af, at der findes fora hvor aktørerne kan drøfte problemstillinger.

 

Den retslige afslutning efter piraterihændelser udgjorde det andet emne for seminaret. Det er essentielt, at pirater og andre maritime kriminelle forstår, at der er retslige konsekvenser ved deres handlinger. Derfor skal evnen til at retsforfølge pirater styrkes, da det ikke er alle lande i regionen, som har den nødvendige lovhjemmel til at retsforfølge eller modtage pirater.

 

For det tredje må og skal samarbejdet mellem regionale og ikke-regionale aktører fastholdes og styrkes yderligere – både i form af kapacitetsopbygning, rolle- og ansvarsfordeling og informationsdeling.

 

Facilitated dialogue

Seminaret blev arrangeret i samarbejde med det regionale koordinationscenter i Accra (ECOWAS MMCC Zone F) og havde til formål at styrke samarbejdet og tilliden mellem den maritime industri, de regionale og europæiske flåder samt diverse informationsdelingsplatforme. 

 

Seminaret blev udformet med udgangspunkt i Center for Stabiliseringsindsatser facilitated dialogue koncept, der handler om at opbygge relationer, tillid og gensidig forståelse blandt aktører, som i fællesskab skal adressere kendte problemer.

 

Fuldmægtig Hüseyin Yücel fra Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet og Naval Captain Ebenezer Kwame Yirenkyi fra MMCC Zone F stod for arrangementet.

Piratbekæmpelseseminar Ghana

Kontakt

For uddybende information om seminaret og indsatsen i Guineabugten kan Rasmus Greffrath Damgaard Petersen kontaktes på ragr@fak.dk.