Eftertragtet NATO-kursus gennemføres på Forsvarsakademiet

Foto: Kamilla Elming Lausten

Institut for Militære Operationer har i en længere periode arbejdet på at få kurset til Danmark og det er der ifølge oberst Thomas Funch Pedersen, chef for Institut for Militære Operationer, en helt særlig grund til:

 

”En af Forsvarsakademiets topprioriteter er at støtte udviklingen af Forsvarets Operative Hovedkvarter ved at styrke Forsvarets evne til at planlægge og føre værnsfælles operationer på det operative niveau. Med gennemførelsen af dette ekstraordinære kursus giver vi et stort antal chefer og stabsofficerer mulighed for efteruddannelse inden for operationsplanlægning, samtidig med at vi styrker kompetencerne hos de medarbejdere på Forsvarsakademiet, der fremadrettet skal udvikle og gennemføre uddannelserne”.

Eftertragtet NATO-kursus gennemføres på Forsvarsakademiet

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

10 dages intens operationsplanlægning

COPC er et intensivt kursus, med daglig tilstedeværelse fra kl. 08-18 samt efterfølgende lektielæsning og opgaveløsning, men tilstedeværelsen er helt afgørende mener major Peter Dahl, Militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer, der har været en af de drivende kræfter i forberedelsen af kurset:

 

”Kurset er meget hands on – formeret i Operational Planning Groups, nøjagtigt som man vil gøre det under en reel planlægningsproces. Vi fokuserer på at anvende de konkrete NATO analyseværktøjer, metoder og processer og man gennemgår hele processen fra at definere komplekse operative problemer til at præsentere effektive, militære løsninger”.

Eftertragtet NATO-kursus gennemføres på Forsvarsakademiet

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

En generals perspektiver

Forsvarsakademiet stiller selv undervisere til kurset, der sammen med et team på ti specialister fra NATO School Oberammergau samt en senior mentor, udgør den samlede kadre af undervisere.

 

Senior mentor er generalløjtnant Storrie fra Storbritannien, der bl.a. har været chef for 7th Armoured Brigade, også kendt som ”Desert Rats” under operationerne i Irak i 2008 og  Deputy Commander for NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan i 2016. Han rådigiver og vejleder kursisterne undervejs i uddannelsen:

 

“It’s been a pleasure to take part in the first Comprehensive Operational Planning Course at the Royal Danish Defence College. A shared understanding of the NATO planning process is really important if we are all to work effectively together. I’ve been really impressed by the energy and commitment of the course members, and the quality of work they have produced. I’m also grateful for the engagement of the Danish Defence Command, as shown by the number of senior visitors to the course. I think the students have enjoyed it – I certainly have – and we all leave with a better understanding of operational planning, which we can use both in NATO and national roles.”

Eftertragtet NATO-kursus gennemføres på Forsvarsakademiet

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Fremtiden varsler større operativt fokus

Forsvarsakademiet udvikler kontinuerligt sine uddannelser. I øjeblikket er der særligt fokus på at styrke evnen til værnsfælles operationsplanlægning på det operative niveau. Det vil bl.a. medføre, at Master i Militære Studier generelt vil blive mere operativt fokuseret og at operationsplanlægning får en højere prioritet. Arbejdet sker i tæt dialog med Forsvarets myndigheder og ikke mindst Operationsstaben, der udgør kernen i det værnsfælles operative hovedkvarter.