Forside af bogen 'Cybertrusler - Det digitale samfunds skyggeside

I 2021 vurderede Forsvarets Efterretningstjeneste truslen fra cyberspace som blandt de mest alvorlige.

Digitaliseringen af vores samfund er et janushoved-fænomen. For med den galopperende digitalisering og drøm om yderligere vækst, velstand og velfærd, følger også en skyggeside: cybertrusler. I løbet af det seneste årti er cybertruslen endda steget, og i 2021 vurderede Forsvarets Efterretningstjeneste, at truslen fra cyberspace var blandt de mest alvorlige.

 

I en ny bog går Jeppe T. Jacobsen og Tobias Liebetrau derfor sammen med en række af Danmarks førende forskere i cybersikkerhed helt tæt på dobbeltheden og redegøre for de mangeartede former for cybertrusler.

 

Bogen ser blandt andet nærmere på, hvordan både offentligheden og beslutningstagerne skal forstå og håndtere de sårbarheder og usikkerheder, som afhængigheden af digitale teknologier har medført. Målet er at styrke hele samfundet forståelse af cybertrusler.

 

”Vi håber, bogen vil øge interessen og viden om cybertrusler, så vi kan højne den offentlige samtale og dermed på den bedst mulige måde håndtere den stor digitale udfordring, som Danmark står over for,” siger Jeppe T. Jacobsen.

 

Forståelse styrker dialog

Bogen leverer løbende en række bud på, hvordan cybertruslerne bedst kategoriseres og håndteres i en dansk kontekst. Bogen er derfor også tænkt som et bud på en opslagsbog, hvor læseren kan få en større indsigt i de syv største trusler fra cyberspace – og overlap:

 

  • Krig
  • Påvirkning
  • Terrorisme
  • Spionage
  • Aktivisme
  • Berigelseskriminalitet
  • Masseovervågning

 

Ifølge bogens forfattere er en klarere forståelse og sondring mellem typerne af cybertrusler helt central for at styrke selve dialogen. For med de sproglige uklarheder kommer også en forøget risiko for misforståelser og fejlprioriteringer, lyder det fra bogens forfattere.

 

”Det drejer sig ikke blot om skellet mellem krig og fred, men også mellem offentligt og privat og nationalt og internationalt,” som Jeppe T. Jacobsen og Tobias Liebetrau skriver i bogens indledning.

 

Bogen ’Cybertrusler - Det digitale samfunds skyggeside’ lanceres officielt på Frederiksberg Slot den 26. august fra kl. 15.00. Til boglanceringen vil Tobias Liebetrau fortælle mere om grundlaget for bogen, og senere vil en paneldebat vende cybertrusler og –løsninger i lyset af Ukrainekrigen.

 

Du kan tilmelde dig boglanceringen her

Jeppe Teglskov Jacobsen

Jeppe Teglskov Jacobsen er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi og koncenterer sin forskning om staters politiske og militære adfærd i cyberspace. Foto: Kamilla Elming Lausten.

Jeppe Teglskov Jacobsen, adjunkt ved Institut for Militær Teknologi. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Læs bogen

Bogen udgives af DJØF Forlag og er redigeret af Jeppe T. Jacobsen, adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet, og Tobias Liebetrau, ph.d., er postdoc ved Centre de Recherches Internati‐ onales, Sciences Po, Paris.

 

Du kan købe bogen her