Brigadegeneral Brian Nissen (t.v.) og generalmajor Gunnar Arpe Nielsen var blandt seminarets oplægsholdere og deltog begge i den afsluttende paneldebat, hvor publikums spørgsmål styrede samtaleemnerne.

Brigadegeneral Brian Nissen (t.v.) og generalmajor Gunnar Arpe Nielsen var blandt seminarets oplægsholdere og deltog begge i den afsluttende paneldebat, hvor publikums spørgsmål styrede samtaleemnerne. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Stolerækkerne var fyldt, da Center for Landmilitære Operationer den 29. juni inviterede til årsseminar på Svanemøllen Kaserne. Godt 80 personer fra hele Forsvaret sad klar i kasernens store auditorie 118, og på den anden sidde af hegnet fulgte over 300 personer fra Forsvaret med online.

 

Alle kunne se frem til en dag med eksperter og militærfolk fra ind- og udland, der hver især leverede viden om krigen i Ukraine og de erfaringer, som man indtil videre har indhentet.

 

Oberstløjtnant Lars Nygaard, chef for Center for Landmilitære Operationer, åbnede seminaret og gav kort efter mikrofonen videre til den australske, nyligt pensionerede generalmajor Mick Ryan.

Billede fra auditoriet under CLO årsseminar.

Siden krigen brød ud har generalmajor Mick Ryan brugt sin militære baggrund og erfaringer til at opdatere sine Twitter-følgere om krigens udvikling – og som en af seminariets hovedtalere satte han rammen for resten af dagen. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

I løbet af hans godt 45 minutter lange zoom-oplæg argumenterede han blandt andet for, at traditionel landkrig med masserede landstyrker, kampvogne og artilleri stadig er relevant og fremhævede at det er vanskeligt at gennemføre en lynkrig mod en modstander, der er ligeså stærk, som man selv er. Undervejs understregede han også nødvendigheden af at have et omfattende ammunitionslager til rådighed.

Godt 80 personer var mødt op i auditoriet på Svanemøllens Kaserne, og omkring 300-400 folk fra Forsvaret så med online.

Godt 80 personer var mødt op i auditoriet på Svanemøllens Kaserne, og omkring 300-400 folk fra Forsvaret så med online. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Uddannelse og praktisk træning er nøglen I løbet af de tidlige eftermiddagstimer fik generalløjtnant Michael Lollesgaard ordet. Med sine over 30 års militærerfaringer – blandt andet som hærchef og chef for FN’s mission i Yemen - har han haft rigeligt tid til at se de danske officerer og deres uddannelser an. I sit oplæg listede han derfor en række erfaringer og observationer.

 

Gentagne gange pointerede Lollesgaard, at uddannelserne skal afspejle virkeligheden og argumenterede for, at mere uddannelse og praktisk træning er helt afgørende – hvilket gælder for alle niveauer.

Deltagere til CLO årsseminar

Seminaret stillede skarpt på krigen i Ukraine og tog udgangspunkt i de landmiliætre operatiner, som indtil videre har fundet sted. Tanken var desuden at dele viden og skabe debat om nuværende og fremtidige doktriner. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Kort inden Michael Lollesgaards oplæg var den nu pensioneret oberstløjtnant dr. Sandor Fabian med på en zoom-forbindelse. Med en karriere hos de ungarske specialstyrker har han specialiseret sig i, hvordan småstater forsvarer sig i krig mod store konventionelle styrker.

 

Oberstløjtnanten var seminariets anden hovedtaler og hans oplæg understregede nødvendigheden for at operere i mange små modstandsgrupper mod en stor fjende.

 

Paneldebat satte punktum Mellem seminarets hovedtaler bød dagen også på oplæg fra blandt andre major Morten Skaarup Johnsen, elementsleder ved Operations- og Føringsuddannelsen, der fortalte om Combined Arms/C2 synkronisering. Han blev efterfulgt af chefen for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, major Karsten Marrup, der gik i dybden med Air-Land synkronisering, og senere stillede oberstløjtnant Christian Nielsen, chef for 4. Nationale Støttebataljon ved Trænregimentet, skarpt på logistik i relation til krigen i Ukraine.

 

Dagen blev rundet af med en paneldebat bestående af generalmajor Gunnar Arpe Nielsen, chefen for Hærkommandoen, generalmajor Flemming Mathiasen, chefen for Multinational Division North, brigadegeneral Anders Berg Olesen, chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Brian Nissen, chefen for 2. Brigade, og oberstløjtnant Lars Nygaard, chefen for Center for Landmilitære Operationer. Paneldeltagerne diskuterede forskellige emner og besvarede spørgsmål fra deltagerne.

 

Blandt paneldebattørerne var der eksempelvis bred enighed om, at de eksisterende udviklingsplaner frem mod 2030 stadig er relevante og retvisende set i kølvandet af Ruslands invasion af Ukraine. 

Kontakt

Har du spørgsmål til årseminaret, så kontakt:

 

Lin Jürs

Videnskabelig medarbejder

Center for Landmilitære Operationer

E-mail: liju@fak.dk