Studerende på den Militære Akademieuddannelse i felten i Varde.

Foto: Forsvarsakademiet

Nu kan du søge om optagelse på den Militære Akademiuddannelse (MAU) med uddannelsesstart til efteråret 2021. På MAU får du en praktisk lederuddannelse, der styrker dig som mellemleder eller leder i Forsvaret. Uddannelsen er bygget op omkring operationer og militær ledelse, og den tager udgangspunkt i dine egne praktiske erfaringer.

 

MAU skal kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

 

Søg om optagelse for hele uddannelsen eller enkeltfag

Du har mulighed for at søge om optagelse for hele uddannelsen eller for enkeltfag. Du kan for eksempel søge de værnfælles fag ”Ledelse af mennesker” eller ”Ledelse i organisationen” eller de værnspecifikke fag ”Grundlæggende taktik i Hæren” eller ”Beredskab og krisestyring”.

 

Se hvilke fag vi udbyder til efteråret her

 

 

Hvem kan søge om optagelse på MAU?

Den Militære Akademiuddannelse er primært målrettet den erfarne befalingsmand, men du kan også søge uddannelsen, hvis du er sergent eller løjtnant i Flyvevåbnet, Søværnet eller Beredskabsstyrelsen. MAU fungerer som en del af det uddannelsesmæssige adgangsgrundlag for den interne vej til officersuddannelsen.

Læs mere og ansøg