Cyberværnepligtig

Foto: Forsvaret

I en verden, hvor vi oplever øget globalisering og accelererende digitalisering, opstår der nye trusler. Det nye trusselsbillede kræver, at vi styrker vores evne til at handle på fremtidens kampplads – både fysisk og virtuelt.

 

Derfor er Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet gået sammen om en ny masteruddannelse: Master i Intelligence og Cyber Studier (MICS). MICS skal understøtte både aktuelle og fremtidige operative behov, både i det danske forsvar og samfundet. MICS styrker viden indenfor efterretning og cyber i en sikkerhedspolitisk kontekst og ruster dimittenderne til at forstå, forudsige, håndtere og operere på tværs af sikkerhedspolitiske dagsordner og miljøer.

 

Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg, glæder sig over, at den nye masteruddannelse vil bidrage til, at både Forsvaret og det danske samfund kan stå stærkere i håndteringen af nye trusler i fremtiden:

 

”Nye sikkerhedstrusler opstår – også i cyberspace. Vi har set, hvordan selv en lavteknologisk modstander kan udnytte almindelig forekommende teknologi til at indhente og bearbejde informationer, der kan understøtte operationer på områder, der før var utænkelige. Vi har også set, hvordan statslige aktører har udnyttet nye teknologier til at operere på cyberområdet, hvilket udfordrer grænserne mellem krig og fred. I den forbindelse er det utrolig vigtigt, at vi som samfund og i Forsvaret er i stand til at beskytte os mod trusler udefra, men også at vi kan udnytte de muligheder, som ny teknologi giver os for at gennemføre operationer hurtigere og bedre på baggrund af viden og indsigt. Den nye masteruddannelse med specialisering i cyber og efterretning på Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet er en del af et større behov for at understøtte aktuelle og fremtidige behov i Forsvaret og samfundet,” siger Henrik Ryberg.

 

Nyt samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet

MICS er et samarbejde mellem Forsvarsakademiet (FAK) og Syddansk Universitet (SDU), og det er første gang, at de to uddannelsesinstitutioner går sammen om en helt ny uddannelse.

 

Chef for Institut for Militær Teknologi, oberstløjtnant Thomas Galasz Nielsen, uddyber: ”Jeg glæder mig særligt over, at vi med dette samarbejde samler både Forsvarets militære faglighed og praksisnærhed sammen med SDU’s analytiske og strategiske udsyn. På MICS får de studerende mulighed for at tilegne sig viden og indsigt på to områder, hvor der sker en rivende udvikling, som vi i Forsvaret skal håndtere nu og i fremtiden” siger han. 

 

MICS er målrettet personer med faglig interesse for cyber og efterretning, der arbejder i det private erhvervsliv, eller som er militært eller civilt ansat i Forsvarsministeriets koncern eller andre statslige myndigheder.

 

Politiske og juridiske problemstillinger i det virtuelle domæne

MICS tilbyder både praksisorienteret ekspertise og et analytisk spor, der sætter fokus på efterretning- og cyberanalyser, herunder strategisk planlægning, hybrid krigsførelse samt praksis og forskning i intelligence og cyberstudier.

 

Professor og leder af uddannelsen, Trine Flockhart fra Center for War Studies ved SDU, forklarer: ”Det virtuelle domæne er ofte meget teknisk og specialiseret, og der er et voksende behov for at koble det sammen med samfundsfaglig viden og analytiske kompetencer. Derfor vil uddannelsen stille skarpt på nogle af de store politiske, etiske og juridiske spørgsmål, som er uundgåelige i kølvandet på et stærkt forandret og digitaliseret samfund,” siger hun.

 

Uddannelsen kører første gang i efteråret 2021

Efter planen bliver uddannelsen endeligt godkendt i april, og uddannelsen udbydes for første gang til september 2021.

 

Masteren kan gennemføres på to til fire år gennem fleksible moduler, og uddannelsen kan tages sideløbende med fuldtidsarbejde.