Scandinavian Journal of Military Studies

Foto: Scandinavian Journal of Military Studies

Bag Scandinavian Journal of Military studies står konsortiet Scandinavian Military Studies (SMS). I maj tiltrådte svenske Försvarshögskolan som nyt medlem af SMS. Det er en udvikling, der ikke bare yderligere sætter Scandinavian Journal of Military Studies på det forskningsmæssige landkort, men også åbner for øget viden- og erfaringsdeling mellem institutioner og lande, der i høj grad deler sikkerhedspolitiske udfordringer.

 

Foruden Försvarshögskolan som nytilkommen består SMS af Forsvarets høgskole i Norge, Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, Centrum för Studier av Militär och Samhälle i Sverige og Forsvarsakademiet.

 

Som et eksempel på, hvor frugtbart det skandinaviske forskningssamarbejde allerede er, udgiver SJMS til efteråret en antologi, hvor norske, svenske og danske forskere giver deres bud på den militære professions udfordringer nu og i fremtiden. Under titlen ”Transformations of the Military Profession and Professionalism in Scandinavia” analyserer antologiens kapitler blandt andet, hvordan officerer ofte kæmper med at finde en balance mellem rollen som administrator og som kriger, og hvordan de centrale værdier i officersvirket har ændret sig over tiden. Som SJMS’ øvrige publiceringer bliver antologien lagt online som open access for alle.

Om SJMS

Tidsskriftet Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) blev lanceret i starten af 2018.

 

Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) er et online, open access-tidsskrift, der udgiver både forskning i høj kvalitet og værdifulde praksisorienterede studier, der er relevante for militærfaget. Artiklerne i SJMS offentliggøres løbende online.

 

Læs artiklerne her