Elever på den Militære Akademiuddannelse undervises i felten

Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Første ansøgningsrunde af MAU er nu overstået, hvorfor ledige pladser på modulerne udbydes.

 

Der er ledige pladser på følgende moduler:

 • Ledelse af Mennesker, Frederikshavn
 • Ledelse af Mennesker, Varde
 • Ledelse i Organisationen, Vordingborg
 • Ledelse i Organisationen, Karup
 • Beredskab og Krisestyring, Haderslev
 • Operationer i Flyvevåbenet, Karup
 • Maritime Myndighedsopgaver, Frederikshavn
 • Grundlæggende Taktik i Hæren, Varde
 • Hæren i Krig, Varde
 • Afgangsprojekt

 

Hvem kan søge?

For at blive optaget skal man have gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:

 

 • Grundlæggende sergentuddannelse fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
 • Løjtnantsuddannelsen i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
 • Relevant tilsvarende uddannelse fra nordiske lande.

 

Sådan søger du om optagelse

Det bærende i ansøgningen er den motiverede ansøgning (max én side), som skal uploades under ansøgningen.

 

For Flyvevåbnet gælder, at den motiverede ansøgning skal påtegnes af relevant wingchefsergent.

 

Derudover skal der i ansøgningen ved afkrydsning tages stilling til:

 

 • Hvilken adgangsgivende uddannelse du har (GSU el. LTU).
 • At ansøgningen er godkendt af nærmeste chef (tro og love).
 • Valg af modul i efterfølgende semester.

 

Du søger optagelse på MAU enkeltfag her:

 

Beredskabsstyrelsen

 

Flyvevåbnet

 

Søværnet

 

Hæren

 

Studiekontoret for MAU giver svar på optagelse den 16. december.

Læs mere

Du kan læse mere om den Militære Akademiuddannelse her

 

Du finder også flere informationer om den Militære Akademiuddannelse på siden MAU INFO på FIIN.