Skærmvisning af Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2021 ONLINE

Foto: Forsvarsakademiet

Torsdag den 15. april blev Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2021 - ONLINE afholdt med deltagelse af uddannelsesinteressenter på tværs af Forsvaret.

 

Deltagerne bidrog via en lang række workshops med forskellige perspektiver og synspunkter på hvordan vi bedst understøtter Forsvarets kerneopgave - at kæmpe og vinde – med vores fælles uddannelsesindsats.

 

Konferencen havde desuden deltagelse af Forsvarschefen der bidrog med hans perspektiver på uddannelse i Forsvaret.

CH FAK og CH UC i tv-studie i forbindelse med Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2021 ONLINE

Foto: Forsvarsakademiet

 

17 forskellige workshopemner fordelt over 30 forskellige sessions

Workshopemnerne blev gennemført i workshops af 1 – 3 runder. Emnerne var:

 • Digitale understøttede læringsforløb
 • Forsvarets Uddannelsesstrategi omsat ved Center for Militær Fysisk Træning
 • Forsvarsakademiets Pædagogiske ramme
 • Hvordan kan man som chef arbejde videre med uddannelsesstrategien i en lokal kontekst
 • Kvalitet i FSV og FAK Uddannelser – hvad og hvordan?
 • Læring i Enhederne – et samarbejde mellem FAK og SVK
 • MinUddannelse – Anvendelse i praksis ved enhederne
 • MinUddannelse – Introduktion og dialog
 • MinUddannelse – Læringsforløb ”Onboarding”
 • Opsætning af aktivitetsgennemførelse og brug af betinget adgang i Moodle
 • Overvejelser ved produktion af læringsvideoer
 • Sådan anvender du feedbackaktiviteter i Moodle
 • Sådan laver du quiz i Moodle
 • Sådan skaber du interaktivt indhold med H5P i Moodle
 • Transfer – fra læring til uddannelse til anvendelse i praksis
 • Uddannelse af ”grøn” soldat til soldat med IT svendebrev
 • Verdens mest praksisnære lederuddannelser

Se alle konferencens præsentationer

Du kan downloade præsentationer fra de enkelte workshops i konferencens Moodlerum ”Uddannelseskonference 2021

 • Klik ”Se program”
 • Scroll ned på den enkelte workshop
 • Klik ”Præsentation (PDF)”

Hvis du ikke finder den aktuelle præsentation, kan det skyldes, at den endnu ikke er blevet uploadet.