Studerende på den Militære Akademieuddannelse i felten i Varde.

Foto: Forsvarsakademiet

Nu kan du søge om optagelse på den Militære Akademiuddannelse (MAU) med uddannelsesstart til foråret 2022. På MAU får du en praktisk lederuddannelse, der styrker dig som mellemleder eller leder i Forsvaret. Uddannelsen er bygget op omkring operationer og militær ledelse, og den tager udgangspunkt i dine egne praktiske erfaringer.

 

MAU skal kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

 

Ændret ansøgningsprocedure

Proceduren for optagelse på den Militære Akademiuddannelse (MAU) er blevet justeret.

 

Formålet med justeringen er at lette processen for ansøgerne, ligesom svartiden på ansøgningerne reduceres.

 

To gange årligt åbnes der for ansøgninger, og som det fremgår af nedenstående skema, bliver ansøgningerne besvaret en måned efter ansøgningsfristen. Sagsbehandlingstiden er derfor reduceres væsentligt i forhold til tidligere, uagtet at vurderingen af ansøgningerne fortsat sker i tre led. Den reducerede sagsbehandlingstid skyldes blandt andet en højere grad af automatisering af processen.

 

Ansøgerens arbejde er ligeledes gjort lettere, idet ansøgningen om optagelse på MAU hhv. første modul på uddannelsen er lagt sammen, så der kun er tale om én ansøgning forud for optagelsen.

 

Den nye proces

Der åbnes for ansøgning to gange årligt.

01 APR Der åbnes for ansøgninger.
01 MAJ kl. 12.00 Ansøgningsfrist.
02 - 31 MAJ Ansøgninger behandles.
01 JUN Velkomstskrivelse udsendes i e-boks
01 OKT Der åbnes for ansøgninger.
01 NOV kl. 12.00 Ansøgningsfrist.
02 - 30 NOV Ansøgninger behandles.
01 DEC Velkomstskrivelse udsendes i e-boks

 

Ansøgningen om optagelse på MAU sker forsat via karriere.forsvaret.dk

 

Dette gælder både for kommende enkeltfagsstuderende og for kommende studerende, der ønsker at gennemføre en fuld MAU.

 

Studerende, der allerede er indskrevet på MAU, skal dog søge moduler via Moodle, hvilket man orienteres om under uddannelsen.

 

Kravet til omfanget af ansøgningen og herunder bilag er reduceret væsentligt

Ansøgningen skal således indeholde en motiverede ansøgning (én side), som skal uploades i forbindelse med ansøgningen.

 

For Flyvevåbnet gælder det dog, at den motiverede ansøgning skal påtegnes af relevant wingchefsergent.

 

Derudover skal man i ansøgningen ved afkrydsning tage stilling til:

  • Om du søger optagelse på fuld MAU eller som enkeltfag
  • At din ansøgning er godkendt af din nærmeste chef (tro og love)
  • Valg af modul i efterfølgende semester

Mere info

Ansøgningsfristen er rykket til onsdag den 10. november 2021.

 

Du kan søge om optagelse på den Militære Akademiuddannelse her

 

Du kan læse mere om den Militære Akademiuddannelse her

 

Mere detaljerede oplysninger om uddannelsen kan findes på MAU INFO på FIIN - link: http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/HSGS-/MAUINFO/SitePages/Optagelse%20og%20krav.aspx