Forsvarsakademiet er en del af Forsvaret, der uddanner Forsvarets befalingsmænd og officerer, samt bedriver uafhængig forskning i militære og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Akademiets fornemmeste opgave er at udbyde uddannelser, der kan være med til at sikre, at Forsvaret hele tiden er på forkant med udviklingen, lærer af erfaringerne og forstår, hvad der skal til for at kunne håndtere fremtidens krige og konflikter.

 

Alle forskere og faglige medarbejdere ved Forsvarsakademiet kan frit udtale sig om deres ekspertområde på baggrund af deres forskning og faglige analyser.

 

Forsvarsakademiets ledelse har ikke fået pålæg om, at vores forskere eller andre medarbejdere ikke må udtale sig, men vi er indimellem i dialog med overordnede myndigheder om udtalelser fra Forsvarsakademiets medarbejdere, der kan berøre komplekse og følsomme emner.

 

Forsvarsakademiets ledelse deltager selvfølgelig gerne i den dialog. Hvis faktuelle ting eller spørgsmål om operationssikkerhed skal belyses, så er det vigtigt, at vi kan engagere os i en uformel dialog med overordnede myndigheder. Hvis samtalen mere går på forskel i holdninger eller forhold til vores forskningsmetode og konklusioner, så er det FAK’s ledelses opgave at sikre, at akademiets forskningsuafhængighed opretholdes.

 

Forsvarsakademiets ledelse har løbende dialog med medarbejderne om deres rolle i medierne og balancen mellem den faglige formidling af deres forskning og viden - og det at optræde som debattør. Det diskuterer vi ofte på medarbejdersamlinger, fakultets- og institutmøder og lignende. Vi gennemgår cases, udveksler erfaringer, drøfter offentlige ansattes ytringsfrihed, debattere ledelsens rolle og vigtigheden af, at vi hele tiden holder øje med det overordnede formål med vores arbejde - at udbyde uddannelser til for Forsvaret.

 

Forsvarsakademiets ledelse støtter medarbejdernes deltagelse i den offentlige debat. Vi tror på, at en åben dialog i offentligheden er med til at styrke Forsvarets legitimeret og opgaveløsning, kritisk stillingstagen, og i sidste ende til at styrke og udvikle vores uddannelser. Vi er overbeviste om, at det i sidste ende er gennem udvikling, forskning og en åben dialog, at de bedste uddannelser bliver udviklet, og at vi den vej igennem bliver styrket i forberedelsen på løsning af de komplekse opgaver, som Forsvaret hele tiden står overfor.

 

Forsvarsakademiets ledelse står som garant for den fortsatte overholdelse af god forskningsskik. Forsvarsakademiets ledelse er stolte af de bidrag, som vi i forlængelse heraf kan tilføre den offentlige debat om forsvars- og sikkerhedspolitiske områder. Det er derfor ikke, hverken nu, før eller i fremtiden, meningen, at Forsvarsakademiets forskning eller medieudtalelser skal strømlines efter et bestemt budskab, men tværtimod at vi som uddannelses- og forskningsinstitution værner om den frie forskning inden for de militære kerneområder og vores medarbejdernes ofte udtaler sig herom.

 

Henrik Ryberg

kontreadmiral

Chef for Forsvarsakademiet