Kvindelig sergentelev i felten på Hærens Sergentskole.

Foto: Forsvarsakademiet

Hærens Sergentskole vil fremadrettet have ansvaret for både Hærens Officersbasisuddannelse, løjtnantsbasisuddannelsen og løjtnantsuddannelsen.

 

Skolechef ved Hærens Sergentskole, Oberstløjtnant Henrik Kolding Kristensen, forklarer:

 

“Sammenlægningen af Hærens Basisofficersuddannelse og løjtnantsbasisuddannelsen med løjtnantsuddannelsen på Antvorskov Kaserne i Slagelse styrker den samlede uddannelse, fordi eleverne vil få en endnu bedre synkroniseret undervisning. Fremover vil de også kunne have de samme lærerkræfter hele vejen igennem uddannelsen, hvilket vil give dem en bedre synergi og sammenhæng i forløbet. Dette gælder dermed både for de elever, som senere skal være løjtnanter i Hæren, og de elever, som efterfølgende skal på Hærens Officersskole.”

 

Kristensen uddyber videre:

 

”Flytningen til Slagelse betyder også, at vi ved Hærens Sergentskole får en bredere hvervningsmulighed af lærere, fordi vi nu kan hverve mere bredt ved sjællandske befalingsmænd og officerer, hvor de kan opnå en bedre familiemæssig balance med en daglig tjeneste i Slagelse i stedet for kun at kunne gøre tjeneste i Varde. Jeg ser frem til at skabe et samlet og solidt fagligt studiemiljø for den kommende løjtnantsuddannelse på Antvorskov Kaserne. I Varde fastholdes sergentskolens alle øvrige og dermed majoriteten af nuværende uddannelser, hvor alt nuværende personel ved sergentskolen tilmed kan fortsætte tjenesten i Varde,” siger han.

 

Om Hærens officersuddannelse

Hærens officersuddannelse består af tre overordnede elementer: En officersbasisuddannelse, funktionsuddannelse og en militær diplomuddannelse. Løjtnantsuddannelsen er en integreret del af funktionsuddannelsen.

 

Eleverne på officersbasisuddannelsen kommer med en akademisk uddannelse. Her gennemgår de en syv måneder lang befalingsmandsuddannelse, som sikrer, at de opnår grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer samt den nødvendige militære dannelse som soldat og fører på gruppeniveau. Efterfølgende fortsætter de på løjtnantsuddannelsen i fire måneder.