Forsvarschef, general Flemming Lentfer, besøger kadetterne ved Flyvevåbnets Officersskole.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, på besøg ved kadetterne ved Flyvevåbnets Officersskole. Fotograf: Forsvarsakademiet.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, lagde den 25. marts vejen forbi Forsvarsakademiet på Svanemøllens Kaserne og Frederiksberg Slot. Udover drøftelser med Forsvarsakademiets ledelse bød formiddagens program bl.a. på besøg ved Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole, Beredskabsstyrelsens Officersskole og Forsvarets Sprogskole, der alle har hjemsted på Svanemøllens Kaserne.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, besøger Søværnets Officersskole.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, på besøg ved Søværnets Officersskole. Fotograf: Forsvarsakademiet

 

Som led i besøget holdt Forsvarschefen via Zoom, hvor han bl.a. havde fokus på betydningen af uddannelse for Forsvarets opgaveløsning og udvikling, god ledelse og føring samt en styrket kommunikationsindsats. I forlængelse heraf fik Forsvarsakademiets medarbejdere mulighed for at stille spørgsmål til forsvarschefen. Blandt emnerne, der blev rejst og drøftet, var den røde tråd i Forsvarets uddannelser, rekruttering og fastholdelse samt udfordringer i forhold til Forsvarets opgaveløsning nu og i fremtiden.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, besøger Forsvarsakademiet.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, og chef for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg. Fotograf: Forsvarsakademiet.

 

Dagens program blev rundet af med besøg på Frederiksberg Slot, hvor Forsvarschefen fik lejlighed til at mødes med medarbejdere ved Hærens Officersuddannelse, ligesom han fik en introduktion til den koncernfælles kursusplatform Min Uddannelse.

Besøg af Forsvarschef, general Flemming Lentfer

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, besøgte torsdag d. 25. marts Forsvarsakademiet.

 

Dagen bød på besøg ved officersskolerne, dialog med akademiets medarbejdere og drøftelser om samarbejde og udvikling af uddannelsesområdet