Gruppebillede fra Conference of Commandants 2021

Foto: Forsvarsgalleriet

Konferencens gennemgående tema var Professional Military Education, og formålet var at sikre kvalitet i uddannelse og partnerskab mellem allierede og partnerlande. Konferencen blev arrangeret i samarbejde med NATO Defence College og Forsvarskommandoen.

 

Kontreadmiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, og generalløjtnant Olivier Rittimann, chef for NATO Defence College, bød velkommen til over 100 fysiske deltagere fra mere end 45 lande samt en række virtuelle deltagere og oplægsholdere.

 

Konferencen bestod blandt andet af tre paneloplæg med præsentationer fra forskellige fagpersoner og specialister. De tre paneloplæg omhandlede fremtidens krigsførelse og de færdigheder og kompetencer, som fremtidens soldater skal besidde, og hvilke implikationer det vurderes at kunne få for Professional Military Education. Ved paneloplæggene blev der lagt vægt på globalisering, vedvarende energikilder, kunstig intelligens, digital teknologisk udvikling og hvordan disse påvirker fremtidens krigsførelse.

 

Efter de tre paneloplæg blev der afviklet tre syndikater, hvor konferencedeltagerne i grupper kunne diskutere og udveksle synspunkter om konferencens hovedtema og relaterede emner.

 

Foruden paneloplæg og syndikater blev der afholdt middag på Frederiksberg Slot onsdag aften, hvor Søværnets Tamburkorps spillede i forbindelse med deltagernes ankomst.

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.