FØRKUS Reserven Brigade kursister

Føringskursus for Reserven, Brigade med holdfører og taktiklærere. Foto: Forsvarsakademiet

Formålet med kurset har været at udvikle deltagernes forståelse for brigadens indsættelse, så kursisten efterfølgende kan virke som stabsofficer i en brigadestab. Undervejs er kursisterne blevet trænet i operative overvejelser og procedurerne for stabsarbejde. Kurset er øverste niveau i rækken af føringskurser, som Center for Landmilitære Operationer ved Forsvarsakademiet udbyder for reservens personel. Udover Brigadekursus gennemføres også kurser på bataljons- og underafdelingsniveau. Alt sammen er en del af reservens muligheder for operativ kompetenceudvikling.

 

Belastningen og niveauet har været højt, og kurset har sammenlagt bestået af 17 synkrone tilstedeværelsesdage på Frederiksberg Slot, afbrudt af mellemliggende perioder med fjerundervisning og individuelle hjemmeopgaver. I alt har studiebelastningen ligget på ca. 400 timer svarende til ca. 15 ECTS. Alle kursister har ved siden af kurset skulle passe deres normale civile arbejde, mens weekender har været afsat til lektier og samlinger på Frederiksberg Slot.

 

Ved evalueringen af kurset lagde kursisterne vægt på det høje faglige niveau, hvor indhold og opgaver var taget fra det faste Føringskursus for linjeofficerer. Det giver samtidig en øget tilknytning til officerskorpset, at føringskurserne gennemføres på Hærens Officersskole. Kurset         gennemføres med en lærerstab, som består dels af faste lærere fra Føringskursuselementet, dels af erfarne tilkommanderede stabsofficerer fra Reserven.

Fakta

13 ud af 15 kursister, som påbegyndte kurset i foråret 2021, gennemførte og skal nu ud i Hærens stabe og bruge de nyerhvervede kompetencer.