Elever på OFU på kursus.

Foto: Forsvarsakademiet

Igen har Forsvarsakademiet fornøjelsen af, at tilbyde pladser på vores FLEX-moduler, som er en del af den akkrediterede Master i Militære Studier (MMS) på kandidatniveau (kvalifikationsramme 7). Modulerne giver dig mulighed for, at erhverve relevant faglig viden, færdigheder samt kompetencer, der er en del af MMS, uden at du behøver at være optaget på den samlede uddannelse.

 

Undervisningen finder sted fra august 2021 til ultimo januar 2021. Du kan læse mere om de enkelte moduler her; 

FLEX moduler efterår

 

Tilmeld dig FLEX-modulerne her

Der er forlænget ansøgningsfrist til enkelte moduler d. 1. august 2021

 

Optagelseskrav

Du skal have en akademisk uddannelse på bachelor- eller diplomniveau samt relevant erhvervserfaring fra Forsvaret eller anden organisation.

 

Er du ansat i Forsvaret, skal din ansøgning godkendes af din nærmeste chef, som også tilkendegiver ansøgerens studieegnethed. Godkendelsen er intern og skal ikke sendes med ansøgningen.

 

I tilfælde af at ansøger har anden uddannelsesmæssig baggrund, kan Forsvarsakademiet vurdere den enkelte ansøgning og træffe individuel afgørelse, der muligvis kan kompensere for dette.

 

Vejledning til ansøgning

Når du ansøger, skal du skrive en kort motivation for din ansøgning i tilmeldingsskemaet. Du bedes ligeså fremsende dit nyeste CV til studiekontor@fak.dk.

 

Ønsker du, at gennemføre flere moduler, skal du ansøge én gang for hvert modul. Du har selv ansvaret for at sikre dig, at der ikke er tilstedeværelse samtidigt på de ansøgte moduler. Du kan se alt om de enkelte moduler i modulbeskrivelserne samt på uddannelsesskitsen.

 

Du kan forvente svar på din ansøgning primo august 2021. Hvis der ikke er ansøgere nok til et modul, forbeholder Forsvarsakademiet sig ret til at aflyse modulet.

 

Praktisk information

FLEX-modulerne gennemføres som blended learning på forskellige lokaliteter i Forsvaret i forbindelse med tilstedeværelsesperioderne. Til alle FLEX-moduler er der krav om tilstedeværelse i alle tilstedeværelsesperioderne.

 

Er du militært ansat, afholder du selv udgifterne til time- og dagpenge, indkvartering og transport til og fra tjenestedet, når tilstedeværelse finder sted på Forsvarsakademiet. På internatophold afholder Forsvarsakademiet udgifterne til kost og logi (bestilles af Forsvarsakademiet), hvortil du selv afholder udgifter til transport samt eventuelt time- og dagpenge, med fradrag af måltider. Deltagelse i FLEX-modulerne er desuden arbejdstidsneutral.

 

Er du ikke ansat i Forsvarsministeriets koncern, skal du betale en kursusafgift – prisen står på de enkelte modulbeskrivelser. Er der studierejse på FLEX-modulet, skal du betale kursusafgiften samt evt. andre rejseudgifter. FAK betaler fly, hotel og enkelte måltider.

 

Du har desuden mulighed for at overføre gennemførte FLEX-moduler ved optagelse på den samlede Master i Militære Studier.

Yderligere informationer

Har du spørgsmål angående modulerne, er du velkommen til at kontakte de modulansvarlige, der er angivet i modulbeskrivelserne.