Deltagere ved FAK Vidennetværk 2021 årsmøde og seminar i Varde.

Foto: Adam Magyar, Forsvarsakademiet

I år blev årsmødet og seminaret afholdt på Hærens Sergentskole for medarbejdere med relation til MAU-uddannelsen fra sergentskolerne og institutterne. Her var der mulighed for at vidensdele og styrke relationerne, både mellem uddannelsesniveauerne og på tværs af organisationen. De faglige oplæg på dagen kunne ses via Zoom, da covid-19 satte nogle begrænsninger for det fysiske fremmøde.

 

Dagen bød på gode dialoger på tværs af organisationen og muligheder for, at danne nye samarbejdsrelationer og styrke allerede eksisterende relationer. Det var en tiltrængt mulighed for at se hinanden i øjnene efter længere tid med samarbejde på distancen.

 

Du kan høre mere om deltagernes erfaringer med Forsvarsakademiets Vidennetværk samt deres output fra seminaret og årsmødet i videoen.

 

 

Der var flere spændende oplæg i løbet af dagen, og under seminariedelen blev der arbejdet i workshops under emnerne:

 

  • Mission command i uddannelserne, hvordan?
  • Krigsføringens grundprincipper på FAK uddannelser – Hvem, hvor og hvordan
  • Militærstrategi på uddannelserne, hvorfor og hvordan?
  • Videngrundlag for MAU, hvorfor og hvordan?

 

Forsvarsakademiets Vidennetværk skal styrke videndeling på tværs

Med vidennetværket sikrer vi, at institutter og skoler samarbejder, så vi udnytter alle de fordele og muligheder, der er ved, at vi har samlet flere uddannelser under Forsvarsakademiet.

 

Arbejdet under vidennetværket sikrer blandt andet, at kvaliteten i uddannelserne understøttes og løftes på tværs, og at der er rød tråd mellem uddannelserne. Samtidig skal netværket understøtte en sammenhæng mellem forskning, udviklingsarbejde og praksis, så vi skaber relevante uddannelser af høj kvalitet.

 

Er du interesseret i at deltage i undernetværk, kan du besøge teamsitet for Forsvarsakademiets Vidennetværk via Forsvarsakademiets intranet.