Deltagere til NMI-konference i Bagdad

Forsvarsakademiet besøgte irakisk partnerinstitution og gennemførte seminar med fokus på bekæmpelse af terrorisme og sikkerhedsreformer. Foto: Nato Mission Iraq

Seminaret foregik i rammen af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Irak i samarbejde med NATO’s Defence Education Enhancement Programme (DEEP) og NATO Mission Iraq (NMI). Projektet understøtter NMI med kapacitetsopbygning af irakiske sikkerhedsinstitutioner samt rådgivning om sikkerhedssektorreformer. Ved seminaret deltog forskere, rådgivere, generaler og koordinatorer fra Irak, Danmark og Tjekkiet samt NMI og DEEP personel i Irak.

 

To dage med fokus på terrorisme, sikkerhedssektorreformer og akademisk tænkning

Seminarets første dag bestod af to hovedsessioner, hvor første session fokuserede på at identificere værktøjer, som kan bekæmpe ekstremisme og terrorisme, mens anden session omhandlede udfordringerne ved at implementere sikkerhedssektorreformer.

 

Åbningstalerne blev afholdt af Ahmed Ali Hussain Tememi, dekan ved Strategic Studies & Research Center (SSRC), samt Michael Lollesgaard, Commander for NMI. Herefter blev der leveret oplæg af Dr. Haydar Asskar al-Musawee, Ph.d. ved SSRC, Dr. Dominika Kosarova, ph.d. ved Centre for Security and Military Strategic Studies, Christian Høj Hansen, fuldmægtig ved Center for Stabiliseringsindsatser, og Dr. Qays al-Robaiaa, ph.d. ved SSRC.

 

Seminarets anden dag bestod af en workshop med tre forskellige sessioner. Workshoppen havde primært til formål at styrke den akademisk tænkning og forskning ved den irakiske samarbejdspartner samt at forbedre rammerne for publicering af forskning i internationale tidsskrifter.

 

Den første session fokuserede på at evaluere seminaret og diskutere det fremadrettede samarbejde i mellem Forsvarsakademiet og SSRC. Den anden session bestod af en præsentation fra Anne Sofie Schøtt, ph.d. ved Institut for Strategi og Krigsstudier, som fokuserede på transnationale intrastatslige konflikter med fokus på den kurdiske kamp imod Islamisk Stat og mobiliseringen af ​​den kurdiske diaspora. Den tredje session bestod af et oplæg omkring kravene til publikationer i internationale tidskifter fra Dr. Dominika Kosarova.

 

Alle seminarets sessioner blev modereret af David Vestenskov, centerchef ved Center for Stabiliseringsindsatser.

 

Et vigtigt skridt i det fremadrettede engagement

Engagementet er en del af Forsvarsakademiets bidrag til Forsvarsministeriets Freds –og Stabiliseringsprogram i Irak med fokus på kapacitetsopbygning af irakiske militære uddannelsesinstitutioner.

 

Seminaret udgjorde et vigtigt skridt i det fremadrettede engagement, hvor Forsvarsakademiet bidrager til kapacitetsopbygning sideløbende med vidensindhentning og adgang til data fra konfliktområder med henblik på at styrke vidensgrundlaget for Forsvarsakademiets undervisning og forskning. Center for Stabiliseringsindsatser og SSRC planlægger et irakisk besøg til Forsvarsakademiet i maj og et fysisk seminar i Bagdad til juni.

 

Der bliver udarbejdet et Policy Brief, som udgives ved SSRC på baggrund af seminaret.

Spørgsmål?

Spørgsmål til indhold og fremadrettede projekter kan rettes til Christian Høj Hansen på chh@fak.dk.