Studerende og ansatte på Flyvevåbnets Officersskole

Foto: Forsvarsakademiet

Undersøgelsen er udviklet i et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Flyverkommandoen.

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres blandt alle dimittender i perioden 2017-2019 fra Flyvevåbnets officersuddannelse samt deres nærmeste chefer og afdelingschefer. Følgende temaer indgår i undersøgelsen:

  • Vurdering af dimittendernes kompetenceniveau
  • Sammenhæng mellem uddannelsen og job
  • Premierløjtnantens oplevelse af feedback ved tjenesten
  • Premierløjtnanternes videre karriere
  • Fremtidigt kompetencebehov for premierløjtnanter i Flyvevåbnet
  • Premierløjtnanternes syn på kompetenceudvikling
  • Generel tilfredshed med uddannelse og job

 

Analyse af den indsamlede data indledes i marts, og resultatet heraf ventes offentliggjort i andet kvartal 2021.

 

De øvrige dimittend- og aftagerundersøgelser

Dataindsamlingen i forbindelse med dimittend- og aftagerundersøgelsen af Master i Militære Studier blev afsluttet i starten af januar, og de endelige resultater af undersøgelsen ventes ligeledes offentliggjort i andet kvartal 2021. 

 

Til marts igangsætter Forsvarsakademiet en dimittend- og aftagerundersøgelser af Søværnets officersuddannelse, der ventes offentliggjort i løbet af sommeren 2021.