Smart Krig cover

Foto: DJØF forlag

’Smart Krig – Militær anvendelse af kunstig intelligens’ er redigeret af Iben Yde, Thomas G. Nielsen og Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet og er den første danske fagbog om militær anvendelse af kunstig intelligens.

 

De seneste årtiers store fremskridt inden for maskinlæring, neurale netværk og andre former for kunstig intelligens har allerede gjort sit indtog på slagmarken og rummer potentiale til at løse mange af de store udfordringer, det moderne militær står over for – lige fra behovet for mere effektiv udnyttelse af tilgængelig information og øget hastighed i de militære beslutningsprocesser, til effektivisering af logistik, bekæmpelse af cybertrusler og udvikling af effektive autonome våbensystemer og platforme.

 

Men hvilke funktioner og opgaver er det konkret, teknologien kan hjælpe os med at løse bedre, og hvad er dens begrænsninger? Hvilken rolle spiller kunstig intelligens for det militærstrategiske og sikkerhedspolitiske landskab? Og hvilke etiske og retlige konsekvenser får det, når vi ændrer menneskets rolle i centrale militære beslutningsprocesser?

 

Det vil vi tale meget mere om ved receptionen, hvor bogens redaktører vil deltage i en debat modereret af Peter Ernstved Rasmussen, direktør og ansvarshavende redaktør på OLFI.

 

Til receptionen vil der være få eksemplarer af bogen, og det vil være muligt at bestille bogen med prisreduktion.

 

Om bogen

’Smart Krig’ er en tværfaglig antologi, hvori førende danske forskere og praktikere for første gang leverer en helhedsorienteret, praksisnær introduktion til teknologien bag, og anvendelsesmulighederne for, kunstig intelligens i forskellige dele af den militære opgaveløsning.

 

Bogen består af tre forskellige dele, der tilsammen tegner et mere nuanceret billede af militær anvendelse af kunstig intelligens end tidligere set. Bogens første del giver læseren det nødvendige indblik i teknologien og dens plads i den militærteknologiske udviklingshistorie. Anden del indeholder en militærfaglig analyse af de konkrete anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens på fire militære kerneområder: logistik, C4ISR, våbensystemer og cyberspaceoperationer, mens tredje og sidste del undersøger de centrale sikkerhedspolitiske, militærstrategiske, etiske og folkeretlige spørgsmål forbundet hermed.

 

Redaktørerne

  • Iben Yde, adjunkt, ph.d., Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet.
  • Thomas Galasz Nielsen, oberstløjtnant, institutchef, Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet.
  • Rasmus Dahlberg, adjunkt, ph.d., Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

Tilmelding

Af hensyn til gældende coronarestriktioner er der begrænset deltagerantal, og deltagelse kræver forudgående tilmelding på e-mail til: ibyd@fak.dk.

 

Der vil endvidere være krav om gyldigt coronapas.