Multi-domain operations

Foto: Forsvarsakademiet

Arrangementet var for medarbejdere i Forsvaret, og formålet var at formidle viden og skabe debat om MDO på troppeenhedsniveauet. Arrangementet gav også anledning tilat drøfte muligheder og udfordringer, som danske hærenheder kommer til at stå over for i fremtiden.

 

Arrangementet blev åbnet med et indlæg fra chef for Center for Landmilitære Operationer, oberstløjtnant Lars Nygaard.Den næste oplægsholder var Howard K. Brewington, Deputy Director ved Mission Command Center of Excellence, US Army, der deltog via Zoom fra USA. Han fortalte om MDO-konceptet, og hvilken indflydelse det har for den amerikanske doktrin. Den næste oplægsholder, som også deltog via Zoom, var Ian Sullivan, Deputy Chief of Staff hos US Training and Doctrine Command. Han skildrede Ruslands tilgang til krig og doktrin, og han bidrog dermed til at perspektivere MDO i forhold til Rusland og de udfordringer, vi står overfor i den sammenhæng.

 

Oberstløjtnant Matthew James Sargent fra Army HQ’s Future Directorate, bidrog med et oplæg, hvor han belyste MDO ud fra et britisk perspektiv. Han gennemgik desuden Multi-Domain Integration (MDI) i den britiske hær. Det sidste oplæg stod den nyudnævnte brigadegeneral Brian Nissen, chef for 2. Brigade. Han fortalte om MDO på brigade- og divisionsniveau set ud fra et dansk perspektiv.

Multi-Domain Operations seminar

Oplæggene blev efterfulgt af en interessant paneldebat, der skabte gode diskussioner om betydningen af MDO for det danske forsvar og såvel for vores allierede. Foto: Adam Magyar, Forsvarsakademiet