Jeppe Strandsbjerg - tale ved åbning af forskningscenter

Jeppe Strandsbjerg talte ved åbningen af forskningscenteret. Foto: Forsvarsakademiet

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier (CAS) ved Forsvarsakademiet indleder et forskningssamarbejde med Nasiffik med en udstationering af lektor Jeppe Strandsbjerg, der skal fungere som forskningsmæssigt bindeled.

 

Det nye Nasiffik – Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik er oprettet i kølvandet på den stigende interesse og opmærksomhed på Grønland og Arktis. Nasiffik er det første forskningscenter af sin slags i Grønland og har tre kerneopgaver:

 

  • Centeret skal styrke den udenrigs- og sikkerhedspolitiske vidensbase i Grønland med ansættelse af forskningstalenter, styrke forskningsbaseret undervisning samt publicere i anerkendte tidsskrifter.
  • Centeret skal rådgive beslutningstagere og embedsmænd samt formidle ny viden til offentligheden på solid forskningsmæssig baggrund.
  • Centeret skal forbinde grønlandske forskere og praktikere med internationale vidensmiljøer samt internationale netværk med grønlandsk viden.

 

Nasiffiks mål er at styrke, indsamle, analysere og formidle viden om blandt andet grønlandsk udenrigspolitik samt diplomati og lavspænding i Arktis.

 

Fokus på lokal forankring

Rektor ved Ilisimatusarfik, Gitte Adler Reimer, holdt en tale ved åbningen af forskningscenteret, hvor hun lagde vægt på centerets nøglemålsætninger. Her fremhævede hun blandt andet vigtigheden af centerets lokale forankring og betydningen af, at centerets forskere udfører analyser om udenrigs- og sikkerhedspolitik fra Grønland frem for analyser om Grønland:sagde blandt andet:  

 

”Det er yderst vigtigt for Ilisimatusarfik, at vi med dette nye center kan sikre, at vidensopbygningen foregår ”lokalt”. At forskning i Arktis er forankret i Arktis. At forskning i de nye sikkerhedspolitiske dynamikker og klimaforandringernes konsekvenser foregår her, hvor vi er de første til at lægge mærke til dem og føle deres effekter,” siger Gitte Adler Reimer.

 

Forskningssamarbejde og vidensdeling mellem Nasiffik og Forsvarsakademiet

Den lokaleforankrede forskning skal tilvejebringes ved at ansætte grønlandsktalende forskningstalenter med henblik på at fremtidssikre et lokalt forskningsmiljø. Denne ambition hænger sammen med Nasiffiks vision om at styrke forskningssamarbejdet og vidensdelingen med vigtige samarbejdspartnere, herunder bl.a. CAS ved Forsvarsakademiet.

 

CAS vil bidrage til dette forskningssamarbejde ved, at  Jeppe Strandsbjerg, lektor ved CAS, er udstationeret ved Nasiffik i 2-3 år i forlængelse af en strategisk samarbejdsaftale mellem FAK og Ilisimatusarfik fra 2019. Jeppe Strandsbjerg vil i denne periode fungere som bindeled mellem Nasiffik og Forsvarsakademiet, bidrage til små og store projekter og drive forskningsdagsordenen fremad.